"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

DPI-AP Disability Update--- On Wed, 6/3/09, DPI/AP Information Support <infosupport@dpiap.org> wrote:

From: DPI/AP Information Support <infosupport@dpiap.org>
Subject: DPI-AP Disability Update
To:
Date: Wednesday, June 3, 2009, 12:12 AM

Dear supporters,

 

Greetings from Disabled Peoples' International Asia Pacific (DPI-AP).  This is an email update featuring developments in the field of disability, primarily focusing on the Asia-Pacific region.  This issue features the following:

 

1.      Council of Canadians with Disability (CCD), Voice of Our Own, Volume 27, Issue 2, April 2009

2.      Employment opportunities with The U.S. Committee for the U.N

3.      Read about the efforts of Grace Public School in Skardu , Pakistan ; the grass-roots association for community empowerment

4.      The Equality and Diversity Forum Newsletter

5.      The National Law on Disability of the Socialist Republic of Viet Nam

6.      Read about recent developments in the United Kingdom (UK) regarding disability

7.      The April/ May 2009 edition of inclusionRX (formerly Disability Network)

8.      National Council of Disability Newsletter May 2009

9.      Update by RADAR Disability Network on the Parliamentary Briefing, Equality Bill, Second Reading , House of Commons, Monday 11th May 2009

10.  Details of the European Foundation Centre and the European Disability Forum organise a joint symposium on "Legal capacity of persons with disabilities in light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

11.  BBC OUCH! NEWSLETTER, Thursday 21 May, 2009

12.  Latest DPI update

13.  Applications are open for the 25th National Home and Community Based Services Conference in Denver , Colorado , September 20-23, 2009

14.  Read about what Technologies Do People with Disabilities Use to Read Blogs.

15.  European Network on Independent Living (ENIL) Newsletter May 2009

16.  AEGIS Newsletter No 1 May 2009

17.  Communications Toolkit for Local Government

18.  Northern Ireland Human Rights Commission: Resources, tools and activities for human rights education.

 

We hope you have found the following information useful. Please reply via email if you have any comments or feedback.

 

All the best with your efforts to enhance and promote the human rights of persons with disability.

 

Best regards,

The team at DPI-AP

 

 

DPI-AP PRIORITY E-MAIL UPDATE:

 

1.      Council of Canadians with Disability (CCD), Voice of Our Own, Volume 27, Issue 2, April 2009

 

 

Please see attachment for Voice of Our Own, Volume 27, Issue 2, April 2009, Council of Canadians with Disability (CCD)

 

2.      Employment opportunities with The U.S. Committee for the U.N

 

Our Mission
The U.S. Committee for U.N. supports the work of the World Health Organization to improve the quality of life for millions of people around the world by promoting democratic governance, poverty reduction, rural development, crisis prevention and recovery, energy and environmental issues, and reducing the impact of the HIV/AIDS pandemic. It accomplishes these aims by building a broad-based American constituency that educates for international development and by identifying US resources for specific U.N. projects that support U.S. national interests.
A. Environmental Officer
Location: Belgium/USA/UK
Salary: $170,600.00 USD.
Contract: Fulltime
They are responsible for development oversight, management, and evaluation of programs in the following areas: bio-diversity, conservation, forestry, wildlife management, water and coastal resources management, environmental education, environmental policy, environmentally sustainable agriculture, community based natural resources management, urban and industrial pollution reduction, urban planning and management (including such areas as housing, water and sanitation),urban and housing finance, energy efficiency and conservation, renewable energy applications, clean energy technologies, energy sector planning and global climate change. Environment Officers apply both a technical knowledge of their program area and a variety of management and program evaluation knowledge in order to ensure that projects meet the needs of who-usa partners and customers in a cost-effective manner.
B. Financial Management Officer
Location: Canada/USA/UK
Salary: $174,000.00 USD
Duration: Full time
They direct the accounting and payment operations worldwide. In addition, they provide significant, levels of advisory services to all levels of the mission and host country governments. This includes administrative, operational and program matters concerning financial, budgetary and resource management and implementation issues.
C. Senior Program Officers for Nutrition
Location: South-Africa/USA/UK
Contract: Full time
Salary: $180,678.00 USD
Overall Responsibilities: the Senior Program Officer for Nutrition works closely with Senior Child Survival/Immunization. Program Managers to plan, coordinate, implement, monitor, and evaluate child survival activities, with special attention to strengthening nutrition program activities. Work with the Senior Child Survival/Immunization Adviser and the State Child Survival/Malaria Program Managers to coordinate, implement, monitor, and evaluate the country child survival activity plan. In particular, design, plan, implement, and evaluate nutrition actions as an integral part of COMPASS activities. Coordinate, plan, implement, monitor, and evaluate nutrition activities related to Vitamin A, breast feeding promotion, complementary feeding, nutrition activities related to immunization and National Immunization Days (NIDs), Quality Protein Maize (QPM) related issues, communications/behavior change, and community mobilization. Evaluate the costs and effectiveness of Positive Deviance (PD)/Hearth approaches to improving childhood health and nutrition. Identify and coordinate with partners from The World Health Organization Children's Fund (UNICEF), World Bank, World Health Organization (WHO), Canadian International Development Agency/Micronutrient Initiative (CIDA/MI), Department for International Development (DFID) International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Helen Keller International (HKI),community-Directed Treatment and Ivermectin (CDTI) Program, other academic institutions, Private Voluntary Organizations (PVOs), and Non-governmental Organizations (NGOs) for the development of activities at scale to reach high geographical coverage.
D. Program/Project Development Officers
Location: UK/USA
Salary: $184,000.00 USD
Duration: Full time
They are responsible for strategy development, policy formulation, performance reporting,project management, and public outreach. They are looked upon to ensure that the Mission 's operational procedures are designed to elicit team work, emphasize shared values, make known programming priorities, and reward innovation. Program/Project development officers must be able to apply leadership and management skills in order to ensure that program activities are designed and implemented to achieve stated objectives, within resource constraints and in a timely manner.
E. Executive Officers
Location: France/USA/UK
Salary: $170,000.00 USD
They oversee a wide range of administrative and logistical support functions including personnel management, contracting, procurement, property management, motor pool management, travel management, employee/family housing and maintenance management. In addition to having direct responsibility for providing the daily support of the agency's field mission, duties include planning for future personnel and procurement requirements at the assigned duty station.
F. Lawyers
Location: France/USA/UK
Salary: $180,000.00 USD
They provide legal counsel to planners and administrators of WHO's overseas programs, laws and regulations, Agency directives and delegations of authority, bilateral agreements, loan and grant agreements, contracts and other agreements pertaining to country or regional programs. They advise on reconciliation of problems resulting from differences between DRI. And cooperating country laws. They advise regional personnel on the drafting and promotion of legislation and regulations to be proposed for enactment or adoption by the cooperating country government Ministry of Justice.
G. Education Development Officers
Location: France/Netherlands/USA/UK
Salary: $180,000.00 USD
They analyze, advise, and assist with the development of host country education human resources and man power planning systems. Strategies are designed to improve existing education programs as well as to promote organizational competencies and skills acquisition related to both individual and institutional development. Duties Include participation in Agency policy formulation, sector analysis, program and project design, program monitoring, and evaluation of activities in education and human resources.
H. Agriculture/Rural Development Officers
Location: South-Africa/USA/UK
Salary: $175,000.00 USD
They advise senior WHO and host government officials on agriculture and rural development projects. They identify problems and propose solutions, participate in project design and development, and manage and evaluate programs. Duties include coordinating the flow of resources for projects, analyzing the effects of proposed policies, legislation, and programs and advising on interdisciplinary rural development programs.
I. Program Officers
Location: South-Africa/USA/UK
Salary: $174,000.00 USD
J. Program Team Leader
Location: Germany/U.S.A/UK
Salary: $170,000.00 USD
K. Operations Director
Location: SPAIN/USA/UK
Salary: $180,000.00 USD
L. HR and Admin Team Leader
Location: SWEDEN/U.S.A/UK
Salary: $175,000.00 USD
M. Economic Affairs
Location: South-Africa/USA/UK
Salary: $155,000.00 USD
N. Medical
Location: South-Africa/USA/UK
Salary: $185,000.00 USD
O. Political Affairs
Location: South-Africa/USA/UK
Salary: $175,000.00 USD
P. Security
Location: South-Africa/U.S.A/UK
Salary: $185,000.00 USD

GENERAL REQUIREMENTS/SELECTION.
Applicants are selected on the basis of academic credentials, experience and other relevant factors. Successful applicants are interviewed on their related knowledge, skills and abilities. Application is open to all interested applicants from any nationality.

HOW TO APPLY:

Send your resume/CV to:info@unusagov.org

 

3.      Grace Public School in Skardu , Pakistan ; the grass-roots association for community empowerment

 

 

Please refer to the PDF attachment for details on Grace Public School in Skardu , Pakistan ; the grass-roots association for community empowerment.  Their website is as follows: http://www.grace.org.pk/contact.php.

 

4.      The Equality and Diversity Forum Newsletter

 

Please refer to the following website for the Equality and Diversity Forum Newsletter: www.edf.org.uk

 

5.      The National Law on Disability of the Socialist Republic of Viet Nam

 

Please refer to attachment containing a draft for the National Law on Disability for The Socialist Republic of Vietnam

 

6.      Read about recent developments in the United Kingdom (UK) regarding disability

 

Refer to the following website for recent developments in the UK :

http://www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/index.htm

 

7.      The April May edition of inclusionRX (formerly Disability Network)

 

The APRIL/MAY 2009 edition of inclusionRX (formerly Disability Network) is
now available - a monthly dose of insights, information, tools, and
resources to help cure ailing and impoverished workplaces by increasing the
opportunities for people with disabilities to participate equitably in the
workforce. This issue includes:

* GUEST ARTICLE: Fully Realized Disability Pride with a Side of  Kindness
and a Dose of Reality - by Shayn Anderson
* ARTICLE: Rebranding Disability
* GUIDELINES: Planning Inclusive Meetings
* NEWS: North Pole is Proven to be Accessible
* VIDEOS: Disability-focused Videos for Human Resources Professionals

And much, much more...

Click the link below or copy and paste it into your web browser:
http://www.mailermailer.com/x?function=view&c=16380733y-9500ae7c%2a620266o-71ad0339

 

8.      National Council of Disability Newsletter May 2009

 

Refer to attachment for the latest newsletter

 

9.      Update by RADAR Disability Network on the Parliamentary Briefing, Equality Bill, Second Reading , House of Commons, Monday 11th May 200

 

Please refer to attachment

 

10.  Details of the European Foundation Centre and the European Disability Forum organize a joint symposium on "Legal capacity of persons with disabilities in light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)\

 

On 4 June, the European Foundation Centre and the European Disability Forum
organise a joint symposium on "Legal capacity of persons with disabilities
in light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD)".

The meeting will be opened by Yannis Vardakastanis, EDF President, Miguel
Angel Cabra de Luna, Member of the EESC and Co-Chair of the European
Consortium of Foundations on Human Rights and Disability, and Mr Staffan
Nillsson, President of Group III, European Economic and Social Committee
(EESC).

The Symposium will be the opportunity to learn about the views of high
profile legal experts on disability and human rights and to exchange best
practice and experience during a roundtable discussion.

The symposium will take place on 4 June from 10.00 to 17.30 in the European
Economic and Social Committee building in Brussels .

Participation in the symposium is free of charge (no registration fee,
coffee breaks and lunch will be provided).  Please note that travel and
accommodation expenses will not be covered.

For registration and further information, please contact Ar?nzazu Chac?n at
the European Foundation Centre (EFC), 51, rue de la Concorde, 1050 Brussels,
Belgium, T: +32.2.512.8938, F: +32.2.512.3265, E:  <
mailto:achacon@efc.be>
achacon@efc.be,  W:  <http://www.efc.be/> www.efc.be

 

11.  BBC OUCH! NEWSLETTER, Thursday 21 May, 2009

 

Ouch! It's a disability thing.

BBC Ouch! is updated throughout the week, so be sure to bookmark us at:
http://www.bbc.co.uk/ouch/

If you received a copy of this newsletter from someone else and would like
to subscribe to it yourself, visit:
http://www.bbc.co.uk/ouch/newsletter/

It's an Ouch Bank Holiday Bonanza! Which sounds like it should be some kind
of sale at your local DIY superstore, but in fact refers to the fantastic
trolleyful of stuff we've got for you to read over the coming three-day
weekend. There's the adventure tales of an agoraphobe, Oscar Pistorius
answers our questions, Disability B1tch having a lip-smackin' fizzy drink,
plus a new four-legged doodle from Andre ... and more!
________________________________

** The Wandering Agoraphobe's Wilderness Experiment: part 1
What do you give an agoraphobe as a gift? How about two months living in a
cabin in the frozen wilds of Canada , with wide open space all around? Well,
that's what Sacha Vais got, and he's telling us all about it in a three-part
feature that starts this week.
http://www.bbc.co.uk/ouch/features/the_wandering_agoraphobe_part_1.shtml

** 13 Questions: Oscar Pistorius
The top disabled athlete - known as the 'Blade Runner' for his famous carbon
fibre prosthetic limbs - is competing in the Paralympic World Cup currently
taking place in Manchester. But he took a break from his training to tackle
our probing personality questions.
http://www.bbc.co.uk/ouch/interviews/13_questions_oscar_pistorius.shtml

** Disability B1tch hates Cola
The mean-talkin', no-messin', mud-slingin', fizzy-drinkin' DB is reeling at
the news that too much cola could make her more disabled than she already
is. What on earth's going on?
http://www.bbc.co.uk/ouch/opinion/b1tch/db_hates_cola.shtml

* DB, every Thursday. All her columns here:
http://www.bbc.co.uk/ouch/opinion/b1tch/

** Andre Jordan: Motley Zoo #11
Another entry in Andre's marvellous menagerie of doodles - it's a cute
little dog looking for a new home. So why can't he find one?
http://www.bbc.co.uk/ouch/play/motley_zoo/andre_jordan_motley_zoo_11.shtml

* All of Andre's Motley Zoo doodles:
http://www.bbc.co.uk/ouch/play/motley_zoo/

Vote
This week, we're asking: has the accessibility of your local public
transport improved over the last ten years? You can find our vote in the
right-hand column of every page on the main Ouch! site.

** Ouch Podcast #39
Top mental health blogger Seaneen Molloy talks to hosts Mat Fraser and
Kiruna Stamell about the Radio 4 play based on her site, Peter White reviews
the news, plus there's chat about those 'staring moments'.
http://www.bbc.co.uk/ouch/podcast/ouch_podcast_39.shtml

* Find all our previous Podcasts at this URL:
http://www.bbc.co.uk/ouch/podcast/
* View our Podcast pics on Flickr:
http://www.flickr.com/photos/ouchwebsite/
* View our YouTube videos:
http://www.youtube.com/user/ouchwebsite
________________________________

THE OUCH! BLOG

Ouch's blog is where we bring you frequent entries about all things
disability - from news snippets, gossip and trivia through to interesting
links from all over the web.
http://www.bbc.co.uk/ouch/blogs.shtml

This week's posts:
* BBC Three show looking for couples who want to tie the knot
http://www.bbc.co.uk/blogs/ouch/2009/05/bbc_three_show_looking_for_cou.html
* Leading publisher turns off e-book reader's text-to-speech feature
http://www.bbc.co.uk/blogs/ouch/2009/05/leading_publisher_turns_off_eb.html
* Friday disability fact(ish)
http://www.bbc.co.uk/blogs/ouch/2009/05/friday_disability_factish.html

See *all* our blog entries here:
http://www.bbc.co.uk/blogs/ouch/
__________________________________

MESSAGE BOARD

Open 24 hours, 7 days a week, 365 days a year! Drop in for disability
related chat, questions or just plain old fun!
http://www.bbc.co.uk/dna/mbouch/

Here are some recent discussions you can read and join in with:

* Doctors and work
http://www.bbc.co.uk/dna/mbouch/F2322273?thread=6594194
* Can you ever get used to being different?
http://www.bbc.co.uk/dna/mbouch/F2322273?thread=6589724
* Incontinence swimwear
http://www.bbc.co.uk/dna/mbouch/F3611783?thread=6593476
* Makaton
http://www.bbc.co.uk/dna/mbouch/F3611783?thread=6595223
* Relex Sympathetic Dystrophy - help!
http://www.bbc.co.uk/dna/mbouch/F10561408?thread=6566514
__________________________________

NEWS

** 'Shared street' problem for blind; Majority of families with disabled
children face prejudice, says survey; Rethink for pair's meals service;
Paralympians ready for World Cup; Growing better mental health; Failing
prison 'neglected' disabled inmates; Tumour make-up 'fuels depression'; Fine
threat for fake blue badges ... and more.
Visit the news page for all the headlines:
http://www.bbc.co.uk/ouch/news/
__________________________________

INTERACT WITH OUCH

Email us:
ouch@bbc.co.uk

Read and comment on our blog:
http://www.bbc.co.uk/ouch/blogs.shtml

Chat on our messageboard (open 24 hours):
http://www.bbc.co.uk/dna/mbouch

Become our 'friend' on Facebook:
Ouch Bbc -
http://www.facebook.com/people/Ouch-Bbc/694536314
Disability Bit ch -
http://en-gb.facebook.com/people/Disability-Bit-ch/772429833

We're off to look at the weather forecast for the weekend. If it's good,
we'll be throwing some burgers on our fully accessible barbecue. Back in
your inbox next Thursday!

Cheers,
The Ouch! Team

 

12.  Latest DPI update

 

DPI update, 22 may 2009

To see the html version and past e-news archives, please go to http://v1.dpi.org/lang-en/resources/newsletters

 

13.  Applications are open for the 25th National Home and Community Based Services Conference in Denver , Colorado , September 20-23, 2009


Registration is now open for the 25th National Home and Community Based Services Conference in Denver , Colorado , September 20-23, 2009. The National Association of State Units on Aging together with the Colorado Division of Aging and Adult Services and an outstanding national committee are pleased to extend this invitation.

Come and experience exceptional learning and networking opportunities for professionals who administer and operate HCBS programs throughout the country.
'

http://www.nasua.org/#servicescon

 

14.  Read about what Technologies Do People with Disabilities Use to Read Blogs

 

What Technologies Do People with Disabilities Use to Read Blogs?

While having the pleasure of hosting Tuesday's Open Mic Night, where the topic was accessibility, one question asked was what technologies do people with disabilities use while using computers.

Such a great question! As bloggers, we see our readers when they leave a comment, whether typed or, on some blogs, via audio or video. Sometimes we see them in a tiny graphic or avatar.

But, for the most part, we don't see how they are interacting with our blogs or what technology they are using. Some are at their home computers, others are on the beach with their laptops, while others are on their iPhones before they board the plane. Yet, others use specialized, and oftentimes very expensive, assistive technologies.

The following video introduces the Web Content Accessibility Guidelines 2.0 in a fun, geeky way. But it also shows many of the assistive technologies that some of our blog readers may use. Which assistive technologies can you spot?

http://www.doitmyselfblog.com/2009/what-technologies-do-people-with-disabilities-use-to-read-blogs/

 

15.  European Network on Independent Living (ENIL) Newsletter May 2009

 

Please refer to attachment for full text

 

16.  AEGIS Newsletter No 1 May 2009

 

Please refer to attachment for full text

 

17.  Communications Toolkit for Local Government

 

The Office for Disability Issues has published, in April 2009, a Communications Toolkit for Local Government.  It is useful, at least in parts, and could be used by groups who may not have the finances to publish such a guide as this Government body in the UK does.  The link is:

http://www.officefordisability.gov.uk/working/improving-information.php

 

18.  Northern Ireland Human Rights Commission: Resources, tools and activities for human rights education.

 

Please refer to attachment for full text

 

 

END


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew