"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จับตายัดไส้งบไทยเข้มแข็ง 5.7 แสนล. พัฒนาน้ำรับเหนาะๆ 6.7 หมื่นล.-ท่องเที่ยวจิ๊บจ๊อย


วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6787 ข่าวสดรายวัน


จับตายัดไส้งบไทยเข้มแข็ง 5.7 แสนล. พัฒนาน้ำรับเหนาะๆ 6.7 หมื่นล.-ท่องเที่ยวจิ๊บจ๊อย
รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งเป็นโครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ระยะ 3 ปี ในช่วงปี"52-55 ว่า มีวงเงินรวม 1.43 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลรับภาระการลงทุน วงเงิน 1,110,168 ล้านบาท ครอบคลุมทุกสาขา และโครงการที่รัฐวิสาหกิจรับภาระการลงทุนเอง ในโครงการสาขาพลังงาน การสื่อสาร ขนส่ง วงเงินรวม 321,162 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่ต้องลงทุนระยะที่ 1 ในปี"52 บางส่วนต่อเนื่องถึงปี"53 มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 342,160 ล้านบาท โดยแหล่งเงินมาจากงบประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท รายได้ของรัฐวิสาหกิจ 64 ล้านบาท เงินกู้ในประเทศตามกฎหมายปกติ 3 พันกว่าล้านบาท และเงินกู้ต่างประเทศตามกฎหมายปกติ 2,771 ล้านบาท ส่วนเงินก้อนใหญ่จะมาจากเงินกู้ตามกฎหมายพิเศษหรือพ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท อีกจำนวน 289,070 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากแผนการลงทุน 3 ปี ซึ่งมีโครงการใช้เงินกว่า 6 พันโครงการ เฉพาะปีแรกมีโครงการที่ขอใช้เงินกู้จากพ.ร.ก.กว่าพันโครงการ ที่น่าสังเกตคือ ในการเสนอโครงการขอใช้เงิน ซึ่งรัฐบาลระบุว่าต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีปี"52 ต่อเนื่องถึงปี"53 หรือโครงการประเภทที่ 1 มีใน 12 สาขา วงเงิน 231,311 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 57,759 ล้านบาทถูกบรรจุอยู่ในโครงการประเภทที่ 2 หรือกลุ่มที่พร้อมดำเนินการได้ในปี"53 ซึ่งพบว่ายังมีประเด็นปัญหาด้านความพร้อมและสถานะโครงการที่อาจทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ในปีงบ "53 กระจายอยู่ใน 11 สาขา ซึ่งไม่นับแผนการเพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐวงเงิน 14,500 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของโครงการใช้เงินในปีแรก ที่สำคัญๆ อาทิ ด้านสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตรที่ดำเนินการได้ทันที ได้รับจัดสรรเงินถึง 62,422 ล้านบาท 3 อันดับแรกเป็นงบที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานเกือบ 5 หมื่นล้านบาท ส่วนโครงการที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะดำเนินการได้จริง จัดสรรเงินไว้แล้ว 4,916 ล้านบาท รวมโครงการ 2 ประเภทได้รับงบสูงถึง 67,113 ล้านบาท

สาขาขนส่งได้รับการจัดสรรเงินรวม 47,874 ล้านบาท และหากรวมกับโครงการประเภทที่ 2 ในทุกระบบขนส่งจะมีวงเงินกันไว้อีก 17,656 ล้านบาท จะทำให้สาขาขนส่งได้รับจัดสรรเงินถึง 65,530 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ยังไม่พร้อมแต่ถูกบรรจุในโปรแกรมใช้เงินไว้แล้ว เช่น รถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีน้ำตาล และสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เป็นต้น

ขณะที่แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รับ 1,159 ล้านบาท สาขาการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้รับ 3,179 ล้านบาท ส่วนแผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้รับ 4,873 ล้านบาท

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการออกพันธบัตร 5 หมื่นล้านบาท โดยจะเริ่มกลางเดือนก.ค.นี้ ซึ่งเม็ดเงินที่ได้จะนำไปดำเนินการโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งจะเริ่มในเดือนส.ค.


หน้า 8
http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TURObFkyOHdNVEk1TURZMU1nPT0=&sectionid=TURNd05RPT0=&day=TWpBd09TMHdOaTB5T1E9PQ==

Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.comSee all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew