"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

"อัษฎางค์"จี้มท.สังคายนา ราชการภูมิภาค"แต่งตั้ง-เลือกตั้ง"

วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11413 มติชนรายวัน


"อัษฎางค์"จี้มท.สังคายนา


ราชการภูมิภาค"แต่งตั้ง-เลือกตั้ง"นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ก.อบต.กลาง และเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง เผยว่า การเคลื่อนไหวของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยไม่ควรไปร้องต่อศาลปกครองกลางให้คุ้มครองชั่วคราวกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลที่จะยกระดับเป็นเทศบาลเมือง ควรยอมรับกฎหมายและการเคลื่อนไหวน่าได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่ต้องการใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือบริหารราชการส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองในฐานะกรรมาธิการชุดต่างๆ ที่มีพื้นฐานของนักปกครองเก่าก็ให้การสนับสนุน แม้จะทราบดีว่าหลักการที่ให้คงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะขัดแย้งกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 2550

นายอัษฎางค์กล่าวอีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยต้องตอบคำถามว่า การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ทำงานทับซ้อนกันได้อย่างไร ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่นายก อบจ.เหมือนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดละ 1 คน จะถูกผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล คงถึงเวลาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องออกมาสังคายนาให้มีข้อยุติก่อนเกิดความขัดแย้ง

นายไพรัช พงษ์ขวัญ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ต้องทำงานเชิงรุก ด้วยการขอร้องรัฐบาลรวมถึงอาจกดดันขอคืนสิทธิตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตเทศบาลเมือง ล่าสุดทราบว่า อาจบรรจุเป็นวาระการประชุมให้ ครม.ได้พิจารณา และทุกครั้งที่มีการประชุม ครม. กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตภาคกลางและภาคตะวันออกจะสวมเครื่องแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางมาทำเนียบทุกวันพุธเพื่อฟังการประชุม ครม. แต่หากทราบล่วงหน้าว่า มีวาระของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ขอคืนสิทธิตำแหน่งในเขตเทศบาลเมืองเข้า ครม. พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศจะมาฟังการประชุมจำนวนมากแน่นอน


หน้า 8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew