"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วิจัยศักยภาพไอซีทีPlease visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com


ซอฟต์แวร์ ดีบีทู
   
นางเจษฏา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไอบีเอ็ม เปิดตัวซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ดีบีทู (DB2) เวอร์ชั่น 9.7 ใหม่ ช่วยองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูล    และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีความสามารถพิเศษคือทำงานบนเทคโนโลยีหรือภาษาของซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่นได้อย่างสมบูรณ์  ทั้งภาษาพีแอล/เอสคิวแอล, เอสคิวแอล/พีเอสเอ็ม หรือ เจดีบีซี มีความสามารถในการบีบอัดข้อมูลขั้นสูง ช่วยลดปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์สตอเรจ และรองรับเทคโนโลยีทางด้านเอ็กซ์เอ็มแอล ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร สามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วิจัยศักยภาพไอซีที
   
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนรองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำวิจัย เรื่อง "การศึกษาสถานภาพการวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" ผลการวิจัย    พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และความมั่นคง แต่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาประเทศนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้มุ่งเน้นไปที่ 5 กิจกรรม คือเทคโนโลยี   เพื่อพัฒนาภาครัฐ พัฒนาด้านการพาณิชย์      พัฒนาด้านอุตสาหกรรม พัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาด้านสังคม นอกจากนี้พบว่ามักใช้ ไอซีที กับงานวิจัยประยุกต์มากกว่าที่จะใช้กับงานวิจัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งหน่วยงานวิจัยยังให้ทุนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้ นักวิจัย วิจัยตามความต้องการตนเอง ขาดความต่อเนื่องและเป็นเพียงต้นแบบมากกว่านำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์

ภาพยนตร์ดาราศาสตร์
   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือท้องฟ้าจำลอง รังสิต ร่วมกับศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย เปิดตัวภาพยนตร์เพื่อการศึกษา    "กำเนิดชีวิต" และ "มหัศจรรย์แห่งดวงดาว" ซึ่งจะจัดฉายภายใต้โดมท้องฟ้าจำลอง ที่มีความทันสมัยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเครื่องฉายระบบดิจิทัลผ่านโปรเจคเตอร์ถึง 6 ตัว ดูหนังในมุมมอง 180 องศา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการถาวร อาทิ มหัศจรรย์ แห่งชีวิต โลกล้านปี โลกดาวเคราะห์ เมืองเด็กแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ และฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ค่าเข้าชมเพียง 30 บาท/ที่นั่ง โดยภาพยนตร์ "กำเนิดชีวิต" จะเริ่มฉาย 24 มิถุนายนนี้ ส่วนเรื่องมหัศจรรย์แห่งดวงดาวจะเปิดฉายในวันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต  เปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
 
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&contentId=4846&categoryID=316


Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew