"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เปิดสื่อสารความถี่ใหม่Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com


เปิดสื่อสารความถี่ใหม่
   
กทช.สนับสนุนภารกิจสำนักราช เลขาธิการ ส่งมอบวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารพร้อมอนุญาตให้จัดตั้งสถานีฐานและใช้คลื่นความถี่ใหม่ เพื่อความคล่องตัว
   
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) ได้ส่งมอบเครื่องวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจของสำนักราชเลขาธิการ โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
   
พลอากาศเอกกำธน กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักราชเลขาธิการ ใช้ระบบการสื่อสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ซึ่งขาดความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน การสนับสนุนอุปกรณ์การสื่อสารจาก กทช. จะช่วยทำให้ การปฏิบัติภารกิจของสำนักราชเลขาธิการเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    
ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ  กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กล่าวว่า กทช.สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารจำนวน 31 ล้านบาท   พร้อมทั้งอนุญาตให้สำนักราชเลขาธิการ ตั้งสถานีฐาน จำนวน 5 สถานี ที่ กทช. กรุงเทพฯ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี พระตำหนักธงน้อย จังหวัดน่าน ที่ทำ การไปรษณีย์อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงตั้งสถานีเคลื่อนที่ทางบก 75 สถานีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกโดยใช้ความถี่วิทยุ 143.500, 149.500, 149.825, 154.825, 163.625 และ 168.625 ระบบ VHF/FM ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 16 kHz.


Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew