"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เผยเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ถูกละเมิดทางเพศ-ถ่ายคลิป

เผยเด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ถูกละเมิดทางเพศ-ถ่ายคลิป

เวทีระดมความคิดเห็นเรื่องความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระบุ พบปัญหาความรุนแรงทางเพศกับเด็ก ถูกเอาเปรียบและละเมิดสิทธิมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน กลุ่มเยาวชนลูกเหรียง จังหวัดยะลา ยื่นข้อเสนอของเด็กและเยาวชนจากเวทีระดมความคิดเห็นเรื่องความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อ พล.ต.จำลอง คุณสงค์ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.) ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธร จ.ยะลา หน่วยเฉพาะกิจ จ.ยะลา ตัวแทนภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนในพื้นที่

นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ ผู้จัดการกลุ่มลูกเหรียง กล่าวถึงข้อเสนอว่า เป็นการระดมความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยรวบรวมทั้งจากในโรงเรียน การจัดเวทีย่อยในชุมชน รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยให้เยาวชนช่วยเสนอทางออกในการแก้ปัญหาที่ประสบให้แก่ผู้ใหญ่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการกลุ่มฯ กล่าวว่า การสรุปข้อเสนอ 5 ปีที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนั้น มีทั้งปัญหาที่ได้แก้ไขไปแล้ว ปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ รวมถึงปัญหาใหม่ เช่น เรื่องความรุนแรงทางเพศกับเด็ก อาทิ การถูกถ่ายคลิป ที่จะเห็นได้ชัดว่าเด็กถูกเอารัดเอาเปรียบ และละเมิดสิทธิมากขึ้น จากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคนในชุมชน รวมถึงเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิทางเพศนั้นมีทั้งเด็กผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งข้อมูลนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน

“ที่คาดหวังหลักๆ คือ พตท. เพราะเขาทำงานในพื้นที่ดูแล 3 จังหวัด เราอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างจริงจัง เข้มงวดกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นคนของรัฐ เมื่อเด็กถูกกระทำขึ้นมา เด็กก็ไม่รู้จะพูดกับใคร เพราะเด็กยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่รัฐก็กลัว ไม่กล้าลงพื้นที่ และละเลยไม่พยายามหาทางออก เด็กเลยไม่ได้รับการเยียวยาสักคน” นางสาววรรณกนกกล่าวและว่า จะมีการติดตามผลการยื่นข้อเสนอในเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ข้อเสนอจากเวทีระดมความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 6 เรื่อง คือ 

1. เรื่องสถานศึกษาและการศึกษา ที่รัฐต้องเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงการจัดบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. การละเมิดสิทธิเด็ก โดยเด็กที่ถูกล่วงละเมิด ต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง รวมถึงการคุ้มครองด้านสภาพจิตใจด้วย

3. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ หน่วยงานภาครัฐต้องช่วยเหลือทันที ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สภาพจิตใจ และการจัดหาอาชีพ

4. รัฐต้องส่งเสริมศักยภาพ สร้างพื้นที่ให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

5. การขาดความมั่นใจในตัวผู้นำในพื้นที่ รัฐต้องให้ความเป็นธรรม และสามารถเอาผิดกับผู้มีอิทธิพลได้ และ

6. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องสามารถคุ้มครองให้เด็กและเยาวชนรู้สึกปลอดภัยในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew