"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency ProgramPlease visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com  

โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program

by : Rockefeller Foundation
IP : (124.120.156.60) - เมื่อ : 12/06/2009 11:26 AM

เนื่องด้วยมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education หรือ IIE) ในการประชาสัมพันธ์ โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program ที่ เมือง Bellagio ประเทศ อิตาลี เป็นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ แก่นักวิชาการ นักวิจัย และศิลปินในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• เอเชียศึกษา (Asian Studies)
• มานุษยวิทยา (Anthropology)
• เศรษฐศาสตร์ (Economics)
• ศึกษาศาสตร์ (Education)
• อักษรศาสตร์; การละคร (Theatre and Dance), การประพันธ์กลอน, นวนิยาย, การเขียนบทละคร(Poetry, Novel Writing, Playwrighting), และ วรรณคดี (literacy Studies)
• นิเทศน์ศาสตร์ ; การทำหนัง (Film and Media Studies, Filmmaking)
• ประวัติศาสตร์ (History)
• ศิลปกรรมศาสตร์ ; การประพันธ์เพลง (Song Composing) และ ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
• ปรัชญา (Philosophy)
• วิทยาศาสตร์ (Science)
• รัฐศาสตร์ (Political Science)
• กฏหมาย (Law and Policy)

โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการอันได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ และ ศิลปิน ในสาขาต่าง ๆได้ใช้โอกาสนี้ในการทำงานวิจัยและศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการจาก ประเทศอื่น ๆ โดยจะให้การสนับสนุนในเรื่อง ที่พัก และอาหาร ทั้งหมดในระหว่างอยู่ที่ Bellagio Center โดยในบางกรณี ผู้สมัครสามารถ ขอทุนเพิ่มเติม สำหรับตั๋วเครื่องบิน และค่าเดินทางไปยัง Bellagio Center อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจ

สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมที่

http://www.rockfound.org/bellagio/bellagio.shtmlและ

สมัครผ่านทางเวบไซด์

http://bellagioapplication.rockfound.org/bellapp.aspx

ได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการในเดือน กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณ ปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-652-0653 ต่อ 119, แฟกซ์ 02-652-0633 หรือ อีเมล์ panut@bkk.iie.org

 


What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew