"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ก.ไอซีทีเดินหน้า GCC 1111 ยันใช้งบคุ้มค่า

 

ก.ไอซีทีเดินหน้า GCC 1111 ยันใช้งบคุ้มค่า

ชี้ยอดผู้ใช้เพิ่มต่อเนื่องทุกปี เผยไตรมาสแรกปี 2552 แตะ 6 แสนครั้งต่อเดือน เล็งจับบริการ e-Payment มาเสริม มั่นใจช่วยลดช่องว่างรัฐบาลกับประชาชน...

วานนี้ (26 มิ.ย.) นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในงานแถลงข่าวศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน หรือ GCC (Government Contact Center) 1111 ว่า การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำเนินชีวิตและบริการในปัจจุบัน กระทรวงฯ จึงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเห็นประโยชน์และความสำคัญในการนำเทคโนโลยีไอซีทีมาใช้ ในการบริหารและจัดการข้อมูล เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ด้วยหมายเลข 4 หลัก คือ 1111 ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 20 กระทรวงและ 10 หน่วยงาน ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อข้อมูล ข่าวสาร แบบฟอร์มเอกสาร หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวต่อว่า การรวมหมายเลข 4 หลักในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเป็นหมายเลข 1111 ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน และประหยัดค่าใช้จ่าย งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี จากการสำรวจ พบว่า ยอดการใช้บริการดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2551 มีผู้ใช้บริการจำนวน 5.5 แสนครั้งต่อเดือน ส่วนำตรมาสแรกของปี 2552 ยอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 6 แสนครั้งต่อเดือน นอกจากนี้ ผลการสำรวจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ระบุว่า 90% ของประชาชนที่ใช้บริการฯ มีความพึงพอใจ

นายสือ กล่าวอีกว่า กระทรวงไอซีทีใช้งบประมาณในโครงการดังกล่าว 109 ล้านบาทต่อปี เฉลี่ยเดือนละ 9 ล้านบาท พบว่า ข้อมูลที่ประชาชนนิยมสอบถามผ่านหมายเลข 1111 ได้แก่ โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาท โครงการต้นกล้าอาชีพ และข้อมูลด้านเอกสาร รวมถึง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ฯลฯ ในอนาคต กระทรวงไอซีทีมีนโยบายขยายการให้บริการ e-Payment ขั้นพื้นฐาน เพื่อรับชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และภาษี แก่ประชาชนผ่านหมายเลขดังกล่าว เพื่อลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และสนองนโยบายสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็อกทรอนิกส์ต่อไป

ด้าน นายอาษา สัตยุตม์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 นอกจากหมายเลข 1111 ปัจจุบัน ประชาชนยังสามารถสอบถามข้อมูล บริการ และร้องเรียนการบริการหน่วยงานภาครัฐผ่านโทรสาร อีเมลล์ Contact_1111@gcc.go.th และเว็บไซต์ gcc.go.th โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 400 คนสำหรับให้บริการ พบว่า ข้อมูลที่ประชาชนสนใจและต้องการสอบถามมากที่สุด คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อตนเองหรือสังคม บริษัทฯ จึงพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ข้อมูล เทคโนโลยี และโปรแกรมในการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น อาทิ บริการ Job Matching หรือ Mapping เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew