"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ตราไปรษณียากร ชุด 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6772 ข่าวสดรายวัน


60 ปีไทย-ฟิลิปปินส์


คอลัมน์ แสตมป์ที่ฉันรัก
เพื่อระลึกวันครบรอบความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ ครบ 60 ปี ซึ่งเริ่มก่อตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2492 ไปรษณีย์ไทยจัดทำตราไปรษณียากร ชุด 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์ นำการละเล่นของทั้งสองประเทศที่ดูคล้ายกัน คือ "รำกระทบไม้" มาเป็นแบบจัดทำ ภาพการละเล่นของไทยออกแบบโดย ปาริชาติ ทัศนเทพ ส่วนภาพการละเล่นของฟิลิป ปินส์ ทางฟิลิปปินส์เป็นผู้ออกแบบ ราคาดวงละ 3 บาท

รำกระทบไม้ เป็นการละเล่นพื้นเมืองแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เดิมเรียกว่า "เต้นสาก" ด้วยประเทศไทยมีอาชีพหลักในการทำกสิกรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าว ชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่จึงคลุกคลีอยู่กับการทำนา จึงนำสากตำข้าวมากระทบกันเป็นเครื่องประกอบจังหวะพร้อมกับการละเล่นเข้าจังหวะ แต่เดิมคงเป็นจังหวะตำข้าวในลักษณะยืน 2 คน ต่อมาจึงลากไม้สากมาวางตามยาว มีคนจับปลายสากที่หัวและท้ายข้างละคน พร้อมใช้หมอนรองเคาะเป็นจังหวะ

ต่อมากรมศิลปากรได้ศึกษาการละเล่นชนิดนี้ และปรับปรุงจัดระเบียบแบบแผนเรียงลำดับท่ารำขึ้นโดยไม่ทิ้งเค้าแบบแผนเดิม และนำออกแสดงเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2500 ในงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับราชอาณาจักรลาว

หน้า 23
http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdOREUwTURZMU1nPT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBd09TMHdOaTB4TkE9PQ==

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew