"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2552Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://www.biz652.com
http://dbd-52.hi5.com
 
ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เขียนโดย กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม   
ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
 ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
โปรดส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2552
     ทางจดหมายไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง
     สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
     เลขที่ 87  ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน 
     แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โทร: 0-2271-0151-60 ต่อ 670

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew