"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อบรมฟรีกับวิศวฯ จุฬาฯ

Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com


From: Nathalia Bonchen <nathan_sea@hotmail.com>
Date: มิ.ย. 26, 2009 9:54 ก่อนเที่ยง
Subject: อบรมฟรีกับวิศวฯ จุฬาฯ
To:

โครงการ "เปิดโลกลานเกียร์"

โครงการอบรมเพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย

เรื่อง การจัดการฝุ่นและอนุภาคแขวนลอยในอากาศภายในอาคารสำหรับอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2552

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 209 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล

และ

ศาสตราภิชาน ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล


เนื้อหาการอบรมโดยย่อ

เป็นการบรรยายเพื่อปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการฝุ่น และอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ
โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาของกลไกการดักจับฝุ่น
และอนุภาคที่แขวนลอยในกระแสอากาศ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐานทีใช้ในการวิเคราะห์และจัดการ
ฝุ่นและอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมไปถึงเครื่องมือเชิงนวัตกรรมที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยพัฒนา
ที่ดำเนินการในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ
ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สำรองที่นั่งได้ที่ www.eng.chula.ac.th คลิกมาที่ เปิดโลกลานเกียร์
หรือโทร 02-218-6344, 089-217-6457 ติดต่อคุณนาฏยา ศูนย์บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์


check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages


--
Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew