"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ทุน API Fellowships Program

Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.tzuchithailand.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://www.biz652.com
http://dbd-52.hi5.comทุน API Fellowships Program

by : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IP : (124.120.153.193) - เมื่อ : 17/06/2009 10:34 AM


สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Asian Public Intellectuals (API) Fellowships Program

ทุน API Fellowships Program

ทุนมูลนิธินิปปอนเพื่อปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย) มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ปัญญาชนสาธารณะ และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคสาธารณะอันจะเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุนนี้สนับสนุนให้ปัญญาชนสาธารณะในเอเชีย ได้ดำเนินโครงงานกิจกรรมและ/หรืองานวิจัยที่สร้างเสริมภูมิปัญญา วัฒนธรรมและสัมพันธ์กับวิชาชีพของผู้สมัครในประเทศภาคี และสอดคล้องกับประเด็นหลักที่กำหนดไว้ 3 หัวเรื่อง ได้แก่

1. บริบทด้านสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาวการณ์ของมนุษย์และการแสวงหาความยุติธรรมในสังคม

3. โครงสร้าง กระบวนการ และทางเลือกสำหรับโลกาภิวัตน์


คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องถือสัญชาติหรืออาศัยอย่างถาวรอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในห้าประเทศภาคีที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย และต้องกำลังพำนักอยู่ในประเทศนั้นในระหว่างการสมัครขอรับทุน สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สามารถดำเนินโครงงานกิจกรรมและ/หรืองานวิจัยในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและ/หรือภาษาของประเทศที่จะเดินทางไปดำเนินโครงงานกิจกรรมและ/หรืองานวิจัย มีภูมิลำเนาหรือฐานการทำงานอยู่ในภูมิภาคหรือในประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


รายละเอียดทุน

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงงานกิจกรรมและ/หรืองานวิจัย ตลอดระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และยังรวมค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ตลอดจนค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

วันปิดรับสมัคร : 31 สิงหาคม 2552

ข้อมูลเพิ่มเติมและการรับสมัคร

ดูได้ที่ http://www.api-fellowships.org/หรือ

โครงการทุน API สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2218-7422 อีเมลล์ api_fellowships@chula.ac.th


See all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew