"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น.ลงพื้นที่บ้านคลองโยง จ.นครปฐม พื้นที่นำร่องการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน

ลงพื้นที่บ้านคลองโยง จ.นครปฐม พื้นที่นำร่องการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน
โดย : Areewan Kusanthia    เมื่อ : 2/06/2009 02:22 PM กำหนดการเดินทางของ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
ณ บ้านคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552

เวลา 14.00 น. ออกเดินทางโดยรถยนต์ตู้ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เวลา 15.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ บ้านคลองโยง หมู่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา 15.15 น. นายประยงค์ ดอกลำไย ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย บรรยายสรุปเรื่อง ความเป็นมาของปัญหาที่ดินคลองโยง

เวลา 15.45 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ให้แนวนโยบายการถือครองที่ดินและโฉนดชุมชนของรัฐบาล โดยการนำร่องการรับรองสิทธิในรูปแบบโฉนดชุมชนมาสู่การปฏิบัติจริง
กรณีสหกรณ์เช่าที่ดินคลองโยง จังหวัดนครปฐม

เวลา 16.15- น. พบปะพี่น้องประชาชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงาน ราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น สื่อมวลชน ฯลฯ และตอบข้อสักถาม

เวลา 16.30 น. คณะของท่านรัฐมนตรีฯ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

เวลา 16.30 น. ผู้สื่อข่าวและผู้สนใจดูพื้นที่เกษตรกรรมคลองโยงโดยการร่องเรือลงที่ท่าเรือโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ผ่านคลองชัยขันธ์ (คลองเจ๊ก) ไปยังคลองโยง คลองทวีวัฒนาและคลองมหาสวัสดิ์ (ปรับตามสภาพความสะดวกในการเดินทางเพราะคลองอาจเต็มไปด้วยผักตบชวา)

เวลา 18.00 น. เดินทางอ้อมกลับมาขึ้นเรือและร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ บ้านพี่อ๋อย

เวลา 19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

คณะผู้ร่วมเดินทาง

1.ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
2.นายนิพนธ์ บุญญภัทโร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3.คณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งมี.ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นประธาน ทั้ง 4 คณะ
4. คณะผู้สื่อข่าว
5.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ประภาส(089-1427474) บุญลือ 0813137870


Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew