"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คำพยากรณ์อวสานของโลก

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 14:47:32 น.  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

คำพยากรณ์อวสานของโลก

โดย วสิษฐ เดชกุญชร

วันหนึ่งๆ มีผู้ส่งข้อความ เรื่องและหรือภาพมาให้ผมอ่านและชมทางอินเตอร์เน็ตหลายราย บ้างก็ชวนให้ขบขันและคลายเครียด บ้างก็มีประโยชน์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

แต่รายหนึ่งที่ส่งมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว อ่านแล้วอาจจะทำให้เป็นทุกข์มาก

เพราะเรื่องที่ส่งมานี้เป็นเรื่องอวสานของโลก ซึ่งผู้ส่งอ้างอิงจากหลายแหล่งว่าตรงกันว่า โลกจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ถึงขั้นแตกทำลาย ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555

ผู้ส่งข้อความอ้างว่า มีประกาศขององค์การ NASA (National Aeronautics and Space Administration คือองค์การอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) ว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555 นั้น แกนของโลกจะพลิกกลับ ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จะสับตำแหน่งกัน ในช่วงเวลานั้น โลกจะไม่มีสนามพลังแม่เหล็กที่จะป้องกันตัวเองจากพลังแม่เหล็ก และรังสีต่างๆ ที่มาจากอวกาศ และวันนั้น ดวงอาทิตย์ก็จะพลิกกลับขั้วเช่นเดียวกัน ผู้ส่งข้อความอ้างองค์การ NASA อีกว่า ดวงอาทิตย์พลิกกลับขั้วทุกๆ 11 ปี ปีล่าสุดคือปี พ.ศ.2544 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555 ก็จะครบรอบ 11 ปีพอดี ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังพลิกกลับขั้วนั้น ดวงอาทิตย์จะแผ่สนามแม่เหล็ก และรังสีความร้อนสูงมายังโลก ซึ่งเป็นเวลาที่โลกกำลังไร้สนามแม่เหล็กป้องกัน ผลก็คือ น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายยลงอย่างฉับพลัน และน้ำจะท่วมโลกทันที ไม่มีใครหนีได้ทัน

แค่นั้นยังไม่พอ ผู้ส่งข้อความนี้อ้างต่อไปด้วยว่า ปฏิทินที่ชนเผ่ามายาแห่งอเมริกากลางใช้มาตั้งแต่ 1,000 ปีมาแล้ว ก็คำนวณวันสุดท้ายของปฏิทินเอาไว้ที่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555 และชนเผ่ามายาบอกไว้ด้วยว่า วันนั้นจะเป็นวันถึงที่สุดของโลก

ผู้ส่งข้อความอ้างต่อไปด้วยว่า ทั้งประกาศขององค์การ NASA และคำพยากรณ์ปฏิทินของชนเผ่ามายา ยังพ้องกันอย่างประหลาดกับคำพยากรณ์ของนายกอร์ดอน ไมเคิล สแกลเลียน (Gordon-Michael Scallion) ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ พยากรณ์อนาคตได้แม่นยำ นายสแกล เลียนทำนายว่า น้ำกำลังจะท่วมโลก หลายประเทศจะหายไปจากแผนที่ ประเทศที่เป็นเกาะจะจมน้ำทั้งหมด ประชากรโลกจะรอดตายเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น เขาบอกว่าความวิบัติจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2541-2555 ก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2521 นายสแกลเลียนได้เขียนแผนที่โลกใหม่ แสดงโลกหลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ ในแผนที่นั้น ปรากฏว่าประเทศไทยเหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น

เรื่องนี้ "หลวงปู่" ก็มีบทบาทกับเขาเหมือนกันนะครับ ผู้ส่งข้อความอ้างว่า หลวงปู่ "สรวง ออยเตียนสรูล" (ฟังนามสกุลหรือฉายาคล้ายจะเป็นเขมร) บอกไว้ว่า พ.ศ.2550-2555 นาค (ไม่บอกว่าตัวไหน) เอาหางกวาดน้ำให้โลกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว และกำลังจะกวาดน้ำขึ้นมาล้างทั้งโลก คราวนี้ จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ คนไม่ดีไม่มีศีลธรรม จะล้มตายมาก
ส่วนคนดีมีศีลธรรม จะอยู่รอดปลอดภัย

ผมไม่มีเวลาจะตรวจสอบสิ่งที่ผู้ส่งข้อความอ้างที่มาว่าถูกต้องหรือไม่ แต่เข้าใจว่าคงมีผู้ที่ได้อ่านเรื่องอวสานโลกฉบับเดียวกับที่ผมได้รับนี้หลายคน และผมกลัวว่า อาจจจะมีบางคนหรือหลายคนลงมือลงทุน ต่อเรือและตุนสรรพวัสดุอุปกรณ์เอาไว้แล้ว สำหรับให้ตนเองและลูกหลานใช้เมื่อน้ำท่วมโลกในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555

มีใครคิดบ้างแล้วหรือยังว่า จะมีหรือไม่มีคำพยากรณ์อะไรของใคร และในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555 จะเกิดน้ำท่วมโลกจนคนจมน้ำตายเหลือเพียงร้อยละ 10 หรือไม่ คนทุกคนก็จะต้องตายด้วยกันอยู่แล้ว และไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ ตายที่ไหน หรือตายอย่างไร?

เราควรจะเตรียมตัวเผชิญกับวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555 ที่จะมาถึงอีกกว่าสามปีข้างหน้า หรือควรจะเตรียมตัวเผชิญกับความตายที่อาจจะมาถึงในปีหน้า หรือเดือนหน้า หรือสัปดาห์หน้า หรือพรุ่งนี้ หรือวันนี้
หรือเดี๋ยวนี้?

ก่อนเสด็จดับขันธ์สู่ปรินิพพาน (ตาย) เมื่อประมาณ 2552 ปีมาแล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสปัจฉิมโอวาท (โอวาทสุดท้าย) กับสาวกที่เฝ้าอยู่ว่า "ภิกษุทั้งหลาย! บัดนี้เราขอเตือนพวกท่านให้รู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด"

ปัจฉิมโอวาทนั้น เป็นคำสอนการเตรียมตัวเผชิญกับความตายที่สมบูรณ์ที่สุด ใช้ได้กับความตายที่จะมาถึงทุกขณะทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นเมื่อใด วันนี้ หรือในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2555

ทรงเตือนว่าทุกสิ่ง (รวมทั้งโลกด้วย) มีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรถาวรหรือยั่งยืน และสิ่งที่เราควรจะทำให้เสร็จบริบูรณ์ก่อนตายนั้น คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น และทำก็ให้ทำด้วยความไม่ประมาท

คำว่า "ประมาท" นั้นแปลว่าเลินเล่อ เผลอ ขาดสติ หรือปล่อยปละละเลย ฉะนั้น ความไม่ประมาทจึงหมายถึงความไม่เลินเล่อ ไม่เผลอ ไม่ขาดสติ แต่มีสติรอบคอบ ไม่ปล่อยปละละเลย ระวังไม่ทำอะไรที่เป็นเหตุแห่งความผิดพลาดเสียหาย และเมื่อมีโอกาสจะทำความดีก็ไม่มัวผัดมัวคอย หรือละเลยโอกาสนั้น

ผมเกือบลืมบอกว่า ผู้ส่งเรื่องอวสานโลกมาให้ผมนั้นเองได้ปรารภไว้ด้วยว่า "เวลาที่เหลืออีกแค่ 3 ปี เหล่ามนุษย์มัวทำอะไรกันอยู่นะ ควรเร่ง ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา กันนะคะ จะหมดเวลาทำแล้วค่ะ เลิกห่วงทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สิน เงินทอง รถยนต์ บ้าน มือถือ ฯลฯ ได้แล้วค่ะ เพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้ เอาไปได้แค่ บุญ-บาป เท่านั้นเอง"

เป็นคำปรารภหรือคำเตือนที่สอดคล้องที่สุดกับปัจฉิมโอวาทหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำเตือนที่คนกลัวตายทั้งหลายควรปฏิบัติตาม และควรปฏิบัติเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่รอไปทำเอาพรุ่งนี้ หรือสัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า หรือในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555

สำหรับบางคน เดี๋ยวนี้ก็อาจจะช้าไปแล้วนะครับ
...............
ที่มา : มติชนรายวัน กระแสทรรศน์ หน้า 6 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11399 
 
http://www.matichon.co.th/prachachat/news_detail.php?newsid=1243410481&grpid=01&catid=00Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew