"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วิกฤติเศรษฐกิจโลก-คอมพิวเตอร์ช่วยได้ไหม

วันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 00:00 น.

วิกฤติเศรษฐกิจโลก-คอมพิวเตอร์ช่วยได้ไหม

ท่าม กลางวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังพ่นพิษไปทั่วโลก ซ้ำเติมด้วยโรคระบาดและภัยธรรมชาติต่าง ๆ บรรดามาตรการหลากหลายถูกงัดออกมาใช้กันเต็มเหยียด แล้วคอมพิวเตอร์ซึ่งถือกันว่าเป็นของไฮเทค จะมองว่าฟุ่มเฟือยหรือจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้
 
คอมพิวเตอร์นั้นเป็นศัพท์เก่าดั้งเดิม ปัจจุบันได้พัฒนาแตกสายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไอที (Information Techno logy : IT) เอสอี (Software Engineering : SE) ซีเอส (Computer Science : CS) หรือไอเอสอี (Information Systems Engineering : ISE) แต่ไม่ว่าจะแยกย่อยไปอย่างไร ก็ยังคงเป็นศาสตร์ของการนำเครื่องมือเครื่องไม้และสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายมา ช่วยในการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยใช้ตรรก หรือการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมีเหตุมีผล หากเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่าง ๆ ใช้ขยายกล้ามเนื้อของคนเรา เช่นให้มนุษย์บินได้ เดินทางได้รวดเร็ว ไปลงดวงจันทร์ได้ คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรขยายสมองของคนเรา
 
ภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ คอมพิวเตอร์จะมีส่วนช่วยทำให้ระบบธุรกิจมีความคล่องตัว ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต การขนส่ง การขาย การดูแลลูกค้า ให้มีทั้งประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ โดยได้พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวงการธุรกิจว่าการนำคอมพิวเตอร์ไปช่วยนั้นแม้ จะมีค่าใช้จ่ายพอควร แต่ความประหยัดที่เกิดขึ้นเกินคุ้มต่อธุรกิจเสมอ อย่างวันก่อนไปกินสุกี้ พนักงานกำลังรับออร์เดอร์อยู่ รายการที่สั่งไปแรก ๆ ก็มาเสิร์ฟแล้วเพราะเขาใช้ระบบไร้สายช่วยการสั่งอาหารและการเดินโต๊ะอยู่ เช่นนี้เป็นต้น
 
ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์นี้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีคณาจารย์ถึง 40 คนที่วิจัย ศึกษา ติดตาม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนี้ ทั้งผ่านการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้ภาควิชาฯ จะมีอายุสิริรวมได้ 34 ปีในวันอังคารที่ 9 มิ.ย. 2552 นี้ โดยมีศิษย์เก่าจบจากภาควิชาฯ เป็นจำนวนกว่าสี่พันคน ทั้งปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตร หลายคนอยู่ในวงการสังคมและธุรกิจของไทย เป็นใหญ่เป็นโตกันไปก็มาก ในปีนี้ชมรมศิษย์เก่าจึงขยับตัวขึ้นเป็นสมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สคจฬ.) หรือ Chulalongkorn University Computer Alumni Association (CUCA-คูก้า ให้จำได้ง่าย) โดยจดทะเบียนเป็นสมาคมฯ มาตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2552 ที่ผ่านมา โดยทั้งภาควิชาฯ และสมาคมฯ มีปณิธานในการศึกษา วิจัย ติดตาม ประเมิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกฎ ของมัวร์ (Moore’s Law) ซึ่งกล่าวว่าเทคโนโลยีจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกปีครึ่ง
 
ในปีนี้นอกจากพิธีสงฆ์ในวันเกิดภาควิชาฯ อังคารที่ 9 มิ.ย. นี้แล้ว สมาคมฯ จะได้จัดงานคืนสู่เหย้าประจำปีขึ้นในเย็น  วันศุกร์ที่ 12 มิ.ย. ด้วยที่ศาลาพระเกี้ยวอันเป็นที่รู้จักกันดีของชาวจุฬาฯ
 
โดยจะจัดให้เป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองการขยับตัวขึ้นเป็นสมาคมฯ ของศิษย์เก่าทั้งหลาย.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=201409&NewsType=1&Template=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew