"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สหภาพฯทีโอทีฮือต้าน ‘กำธร’คุมโครงข่าย

สหภาพฯทีโอทีฮือต้าน 'กำธร'คุมโครงข่าย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 มิถุนายน 2552 11:16 น.
       บอร์ดทีโอทีวงแตก ยกเลิกการประชุมกะทันหันอ้างเหตุผลใสซื่อประธานและกรรมการบอร์ดหลายคนติดภารกิจ วงในระบุสาเหตุแท้จริงเพราะรู้ทันสหภาพฯจะประท้วงคัดค้านการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงอย่าง 'กิตติพงศ์' ลูกหม้อเก่าขึ้นหิ้งพร้อมดัน 'กำธร' ณ ฟาติมา ขึ้นเป็นรองฯด้านโครงข่าย สหภาพฯแฉเบื้องหลัง
'หมอระเฑียร'กรรมการบอร์ดเป็นคนชงพร้อมร้องสอบโครงการ CDN จ่าย 109 ล้านบาทกลับไม่ใช้ประโยชน์ ขู่ 'ระนองรักษ์' หากเงียบเฉย เจอกันที่ป.ป.ช.
       
       เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมาฝ่ายประชาสัมพันธ์ทีโอทีได้ส่งข้อความสั้นแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบว่าเลื่อนการประชุมบอร์ดทีโอทีออกไปก่อนโดยยังไม่กำหนดวันประชุมซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการบรรจุวาระการประชุมที่4.1 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างของทีโอที และวาระ 4.2 เรื่องลับที่แจกเอกสารในที่ประชุม
       
       ทั้งนี้ บอร์ดทีโอทีอ้างเหตุผลที่เลื่อนการประชุมครั้งนี้เนื่องจากนายธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานบอร์ดติดภารกิจกะทันหันและกรรมการหลายคนเดินทางไปต่างประเทศส่งผลให้บอร์ดไม่ครบองค์ประชุมทั้งๆที่ได้มีการนัดหมายการประชุมบอร์ดก่อนหน้านี้ แต่ข้อเท็จจริงการเลื่อนประชุมเป็นเพราะบอร์ดรู้ว่าจะมีการคัดค้านจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีโอทีจะรวมตัวคัดค้านกรณีการโยกย้ายนายกิตติพงศ์  เตมียะประดิษฐ์ จากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานด้านกลยุทธ์องค์กรไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และคัดค้านการแต่งตั้งนายกำธร ไวทยกุลเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานด้านโครงข่าย
       
       นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงานทีโอทีพร้อมตัวแทนสหภาพฯจำนวนหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการย้ายนายกิตติพงศ์และคัดค้านการแต่งตั้งนายกำธร แทนนายชาครีย์ ทรัพย์พระวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงข่ายที่จะเกษียณอายุในเดือนก.ย.นี้ กับร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารหรือไอซีที แต่รมว.ไอซีทีไม่อยู่ที่กระทรวง มีแต่ที่ปรึกษาและเลขาฯรมว.ไอซีทีรับเรื่องแทน
       
       นอกจากนี้ สหภาพฯทีโอทียังได้ร้องขอให้รมว.ไอซีทีเร่งตรวจสอบเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ คอนเทนท์ มีเดีย และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ Content Delivery Network (CDN)มูลค่า 109 ล้านบาท ที่จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.48 แต่ขณะนี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณภาพของอุปกรณ์
       
       "นายกิตติพงศ์ เป็นลูกหม้อของทีโอทีซึ่งมีความรู้ความสามารถในงานด้านนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นอย่างดีและเป็นปากเสียงในการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร ส่วนนายกำธรเป็นผู้ที่รับผิดชอบโครงการจัดจ้างทำระบบ CDN ซึ่งบริษัท ฟาติมา อาร์บีดี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งได้ส่งมอบงานภายใน 180 วันหลังทำสัญญาแต่เมื่อติดตั้งเสร็จไม่มีการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ"
       

       ทั้งนี้ สหภาพฯได้ทำหนังสือถึงบอร์ดทีโอทีให้ตรวจสอบเรื่องนี้เมื่อวันที่ 25 ก.ค.51 ซึ่งได้ผลสอบว่าผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไม่มีความผิดเนื่องจากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของทีโอทีในช่วงเดือนพ.ย.50 ได้เปลี่ยนจาก Telecom Supermarket เป็น Telecom Pool ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ รวมทั้งไม่สามารถเจรจากับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการทำอี-เลิร์นนิงซึ่งบอร์ดมีมติเห็นชอบตามที่คณะทำงานผู้รับผิดชอบเสนอ
       
       อย่างไรก็ตาม จากมติของบอร์ดที่ไม่ได้ระบุความผิดของผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้เห็นว่าเป็นการช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ CDN ซึ่งเป็นการปกปิดข้อมูลเท็จเข้าข่ายผิดตามมาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ความผิดของพนักงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐและทำให้เห็นว่าผู้รับผิดชอบโครงการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ฟาติมาเพื่อให้ได้งานแต่ไม่คำนึงว่าทีโอทีจะเสียประโยชน์
       
       "ผู้รับผิดชอบโครงการ CDN ระบุว่า ได้นำอุปกรณ์ระบบ CDN ไปใช้งานในโครงการอื่นแทน เช่น ในโครงการ ADSL ซึ่ง เราเห็นว่า ปกติทีโอทีมีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการใช้งาน ADSL อยู่เป็นประจำด้วยราคาที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับราคาอุปกรณ์ CDN ทั้งยังกล่าวอ้างว่าได้นำอุปกรณ์ CDN ไปใช้ในโครงการ BRAS ด้วย ซึ่งที่จริงโครงการ BRAS มีการจัดซื้ออุปกรณ์มูลค่า 300 ล้านบาทซึ่งโครงการนี้ก็รับผิดชอบโดยนายกำธร เช่นกัน พร้อมกล่าวอ้างว่าบางส่วนของอุปกรณ์ CDN รอนำไปใช้ติดตั้งตามแผน TRUN AROUND"
       

       นายพงศ์ฐิติ กล่าวว่า เดิมในการประชุมบอร์ดทีโอที วันที่ 29 พ.ค.จะมีวาระการย้ายนายกิตติพงศ์ และแต่งตั้งนายกำธร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ฟาติมา ตามที่กล่าวข้างต้นโดยได้รับการสนับสนุนจากนายระเฑียร ศรีมงคล โฆษกบอร์ดทีโอที ดังนั้นสหภาพฯจึงต้องยื่นหนังสือเพื่อคัดค้าน และถ้าบอร์ดยังเดินหน้าเรื่องนี้อีกสหภาพฯก็จะรวมตัวประท้วงและถ้ารมว.ไอซีทียังนิ่งเฉยก็จะยื่นหนังสือให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ และจะขึ้นไปประท้วงหน้าห้องทำงานเพื่อกดดันและขับไล่รมว.ไอซีทีด้วย
       
       แหล่งข่าวในทีโอทีกล่าวว่า บอร์ดเชื่อว่าหากเลื่อนการประชุมออกไปก่อน ไม่ต้องประชุมในวันที่สหภาพฯเคลื่อนไหว ก็จะไม่เกิดเรื่อง และบอร์ดจะกำหนดวันประชุมแบบลับๆ ไม่ให้ใครรู้หรือประชุมนอกสถานที่รวมทั้งเปลี่ยนเป็นวาระเพื่อทราบไม่ใช่เพื่อพิจารณาหรือใช้เป็นการแจกวาระลับในที่ประชุมเพื่อหลีกเลี่ยงสหภาพฯและสื่อมวลชนไม่ให้ตามติดเรื่องที่จะรักษาประโยชน์ให้องค์กรมากกว่ารักษาประโยชน์ให้การเมืองแบบนี้
       
       "ประวัติศาสตร์องค์กรนี้ บอกให้รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไร เรื่องนี้ไม่ยากแค่เคลียร์สหภาพฯ ปิดข่าวปิดข้อมูลสื่อมวลชน ประชุมลับอนุมัติไป ใครจะทำอะไรได้ เพราะทุกอย่างหาใบเสร็จได้ยากอยู่แล้ว"
       
       Company Related Links :
       TOT


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9520000061161
คลังข้อมูลข่าวธุรกิจ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew