"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ผู้พิพากษาค้าน เลิกอนุญาโตฯ ชี้กระทบลงทุน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552
สถาบันอนุญาโตตุลาการขวางเลิกกฎหมายอนุญาโตฯ อ้างกระทบการลงทุน

นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กำกับดูแลสถาบันอนุญาโตตุลาการ เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยที่กระทรวงยุติธรรมจะยกเลิกพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ เพราะอาจมีผลกระทบกับการทำสัญญากับภาคเอกชนและต่างประเทศ "การยกเลิกใช้ระบบอนุญาโตฯ แม้ยกเลิกเฉพาะสัญญาที่รัฐทำกับเอกชน แต่สัญญาสำคัญส่วนใหญ่เป็นสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน หากไม่มีแล้วอาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนแต่จะกระทบมากน้อยเป็นตัวเลขเท่าใดกระทรวงยุติธรรมต้องประเมินด้วย" นายปรัชญา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจะแก้ไขกฎหมายให้เปิดเผยตัวอนุญาโตฯ ก็ทำได้ถ้าคิดว่าช่วยเพิ่มความโปร่งใส แต่ไม่ควรยกเลิก และที่นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม บอกว่า มี 100 กว่าคดีที่อนุญาโตฯ จะชี้ขาดให้รัฐแพ้นั้น ตั้งแต่ดูแลสถาบันอนุญาโตฯ มีคดีเป็นพันคดียังไม่พบข้อมูลดังกล่าว และที่ผ่านมาผลการตัดสินคดีฝ่ายรัฐชนะคดีก็มีมากแต่ไม่ค่อยเป็นข่าว

นายปรัชญา กล่าวว่า ปัญหาการแพ้ชนะคดีในอนุญาโตฯ หากเพ่งเล็งไปที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุญาโตฯ คงไม่ถูกต้องนัก เพราะความจริงแต่ละคดีขึ้นอยู่กับสัญญาทำกันอย่างไร บกพร่องหรือไม่

ทั้งนี้ ทางสถาบันอนุญาโตฯ จะจัดสัมมนาเกี่ยวกับการยกเลิกระบบอนุญาโตฯ ในวันที่ 16 ก.ค. โดย เชิญกระทรวงการต่างประเทศ สภาทนายความ มาแสดงความคิดเห็นว่าการยกเลิกมีผลดีผลเสียอย่างไร
 
http://www.posttoday.com/politics.php?id=50451Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew