"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ตั้งสถิตย์ปลัดคลัง-เด้งเมตตาเข้ากรุ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในหลายกระทรวง โดยตำแหน่งที่น่าสนใจคือ การแต่งตั้งนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นปลัดกระทรวงการคลัง แทนนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ที่ลาออก และโยกนายมนัส แจ่มเวหา จากรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
นอกจากนี้ ยังโยกนายเมตตา บันเทิงสุข จากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ไปเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน และตั้งนายพีระพล สาครินทร์ ผู้ตรวจการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งโยกนายพานิช พงศ์พิโรดม จากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปเป็นผู้ตรวจการกระทรวง และแต่งตั้งนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
เพิร์กชูระบบราชการไทยเจ๋งอันดับ 3 ในเอเชีย 
บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ (เพิร์ก) ประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศลำดับที่ 3 ที่มีระบบราชการดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีอันดับ 1 คือประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกงเป็นอันดับ 2 ทั้งนี้เพิร์กระบุว่าแม้ไทย จะต้องเผชิญกับการประท้วงต่างๆ มาตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา แต่จากผลสำรวจของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังมีความรู้สึกประทับใจกับการทำงานของข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติตามหน้าที่ได้ดี
ทั้งนี้ ประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 4, 5 และ 6 คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ขณะที่อินเดียถูกจัดให้อยู่ในอันดับสุดท้าย ของภูมิภาค และเป็นประเทศที่มีระบบข้าราชการแย่ที่สุด เนื่องจากกระบวนการทำงานของข้าราชการเป็นไปอย่างล่าช้า

 

พรรคการเมืองแชมป์คอร์รัปชัน

วานนี้องค์กรรณรงค์เพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (ทีไอ) ได้ออกรายงานดัชนีชี้วัดคอร์รัปชันโลกประจำปี 2552 เพื่อสะท้อนความกังวลของประชาชนที่มีต่อการคอร์รัปชันในด้านต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้นพบว่าพรรคการเมืองถูกมองว่าคอร์รัปชันมากที่สุด โดยได้ 4.1 คะแนนจากเต็ม 5 ขณะที่ศาลยุติธรรมและสื่อมวลชนถูกมองว่าโปร่งใสที่สุดด้วยคะแนน 2.8
 
http://www.posttoday.com/politics.php?id=50628Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew