"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประธานรัฐสภารับหนังสือ เสนอร่าง พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุข

 

 

 

ประธานรัฐสภารับหนังสือ เสนอร่าง พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุข

5 มิ.ย. 52 -               ประธานรัฐสภา รับร่างกฎหมายเพื่อเรียกร้องการชดเชยความเสียหายจากระบบบริการสาธารณสุข ลดการฟ้องร้องระหว่างแพทย์และคนไข้ หวังพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย จากกลุ่มผู้แทนเครือข่าย องค์กร ประชาชน

นายชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภา รับรายชื่อประชาชนจำนวนกว่า 10,000 รายชื่อจาก น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ชมรมผู้ป่วยโรคไต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ที่ทำการรวบรวมรายชื่อประชาชน ผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ...  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อชดเชยผู้เสียหายจากระบบบริการสาธารณสุข ลดการฟ้องร้องระหว่างแพทย์และคนไข้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย พร้อมกันนี้ ยังขอให้ทบทวนการเปลี่ยนชื่อกฎหมายดังกล่าวที่เปลี่ยนเป็น ร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นการแปลงเจตนารมณ์และหลักการของร่างกฎหมาย ที่ผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งจากเดิมมุ่งเน้นการชดเชยความเสียหายเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของผู้เสียหาย เป็นมุ่งเน้นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ประธานรัฐสภา กล่าวภายหลังรับเรื่องว่า  ตนพร้อมดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วที่สุดแต่ต้องทำตามขั้นตอนด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อกว่า 10,000 รายชื่อที่เสนอ พร้อมทั้งพิจารณาว่าร่าง พรบ. ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการเงินหรือไม่ จากนั้นจึงจะส่งเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

ลักขณา  เทียกทอง / ผู้สื่อข่าว

เกรียงไกร  หอมจันทร์เทศ / เรียบเรียง

 

http://www.parliament.go.th/php4/radio/temp/news7524.docInvite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew