"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร คาดสภาใหม่แล้วเสร็จภายใน 4 ปี

 

 

 

 

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร คาดสภาใหม่แล้วเสร็จภายใน 4 ปี

5 มิ.ย. 52 -           ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ระบุการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่อยู่ระหว่างการประกวดแบบทางสถาปัตยกรรมช่วงแรก พร้อมเผยยังต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอนจึงจะแล้วเสร็จ แต่เชื่อถ้าไม่มีอุปสรรคจะสร้างเสร็จภายใน 4 ปี

                นายศักดา  คงเพชร ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่า ทางคณะกรรมาธิการได้ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 52 ทั้งนี้การประกวดแบบทางสถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็นสองระยะ คือระยะแรกจะเป็นการคัดแบบอาคารครั้งที่ 1 ซึ่งใช้เวลา 81 วัน หลังจากนั้นจะการประกวดแบบระยะที่สอง โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีกครั้งเพื่อเลือกแบบทางสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเสนอแบบอาคารรัฐสภาให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่วมกัน

                ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นั้นยังมีอีกหลายขั้นตอน เช่น การเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ  ทั้งนี้เชื่อว่าหากไม่มีอุปสรรคหรือเหตุการณ์ใดน่าจะสร้างเสร็จภายใน 4 ปี

 

 

 

นภาทิพย์  นูโพนทอง  ผู้สื่อข่าว

มันทนา  ศรีเพ็ญประภา  ผู้เรียบเรียง

http://www.parliament.go.th/php4/radio/temp/news7514.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew