"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กมธ. ทหาร เตรียมศึกษาโครงการจัดหาดาวเทียมของทหารเพื่อความมั่นคงและการปฏิบัติการทางทหาร

 

 

 

กมธ. ทหาร เตรียมศึกษาโครงการจัดหาดาวเทียมของทหารเพื่อความมั่นคงและการปฏิบัติการทางทหาร

3 มิ.ย. 52-                กมธ. ทหาร สภาผู้แทนราษฎร เตรียมศึกษาโครงการจัดหาดาวเทียมของทหารเพื่อความมั่นคงและการปฏิบัติการทางทหาร  พร้อมประสานกระทรวงกลาโหม ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

                ในการประชุมคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาถึงโครงการจัดหาดาวเทียมของทหารเพื่อความมั่นคงและการปฏิบัติการทางทหาร  ที่เสนอโดยกระทรวงกลาโหม โดยได้ระบุถึงความจำเป็นในการใช้ดาวเทียมของทหารเป็นข่ายสำรองกรณีโทรคมนาคมหลักขัดข้อง แต่ทางกระทรวงกลาโหม เห็นว่า หากต้องมีดาวเทียมเฉพาะกิจของทหารเอง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากถึง  300 500 ล้านเหรียญ  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน  ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมกรรมาธิการ ให้ควรปรับเป็นดาวเทียมรวมของภาคราชการทั้งหมดแทน โดยให้กระทรวงกลาโหมเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจการรักษาอธิปไตยและด้านความมั่นคงได้อย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุมกรรมาธิการฯ ได้เห็นควรมอบหน้าที่ให้อนุกรรมาธิการศึกษาและพิจารณาโครงการเสริมสร้างศักยภาพและบริหารจัดการกองทัพ รับเรื่องไปศึกษา และสรุปผลการศึกษาเพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการฯ รวมทั้งให้กระทรวงกลาโหม ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าว และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป 

               

 

เรณู  เขมาปัญญา  /  ผู้สื่อข่าว

มันทนา  ศรีเพ็ญประภา/ เรียบเรียง

                                                                                                                                               

http://www.parliament.go.th/php4/radio/temp/news7498.doc



check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew