"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

อนุกรรมการปฏิรูปการเมือง นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขใหม่ให้ชัดเจนขึ้น

 

 

อนุกรรมการปฏิรูปการเมือง นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขใหม่ให้ชัดเจนขึ้น

3 มิ.ย. 52                ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเมือง ในคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เผย ได้กำหนดปัญหาและเพิ่มข้อเสนอตามข้อแนะนำของคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดใหญ่ให้ชัดเจนมากขึ้น และพร้อมนำเสนอแล้ว

                นายประเสริฐ  ชิตพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเมือง ในคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการสมานฉันท์ให้อนุกรรมการนำข้อเสนอปฏิรูปการเมืองไปกำหนดปัญหาและเพิ่มข้อเสนอให้ชัดเจนก่อนที่จะนำเสนอใหม่อีกครั้งในวันพุธที่ผ่านมา (3 มิ.ย.52) ว่า เป็นเพราะปัญหาและแนวทางที่นำเสนอยังไม่ได้กำหนดถึงสิ่งที่ต้องการเห็นและต้องการที่จะเป็น เช่น การให้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการให้ใบเหลืองใบแดง ซึ่งอนุกรรมการเห็นว่าควรให้อำนาจนั้นเป็นของศาลยุติธรรมเนื่องจากกระบวนการของกกต.ไม่ใช่เป็นกระบวนการดำเนินการเหมือนกับศาล โดยอนุกรรมการเห็นว่ากกต.ทำได้เพียงประกาศผลคะแนนไปตามข้อเท็จจริงเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                อัญชิสา  จ่าภา       ผู้สื่อข่าว

                                                                                                                มันทนา  ศรีเพ็ญประภา        เรียบเรียง

 

http://www.parliament.go.th/php4/radio/temp/news7497.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew