"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ผู้เข้าร่วมสัมมนา การชุมนุมสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ เห็นพ้องกำหนดกรอบดำเนินการผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนอย่างเท่าเทียม

ผู้เข้าร่วมสัมมนา การชุมนุมสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ เห็นพ้องกำหนดกรอบดำเนินการผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนอย่างเท่าเทียม

ผู้เข้าร่วมสัมมนา การชุมนุมสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ เห็นพ้องให้กำหนดกรอบดำเนินการผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนอย่างเท่าเทียม ขณะที่ตำรวจ แนะ ตรากฎหมายให้ชัดเจนเพื่อจัดการม็อบที่ชุมนุมเกินขอบเขต
คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง "การดูแลรักษาความปลอดภัยของรัฐในการจัดการชุมนุมสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ" ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องปัญหาการชุมนุมสาธารณะรวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ มีความเห็นที่สอดคล้องกัน เรื่องสิทธิการชุมนุมที่ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่รัฐจะต้องมีการกำหนดกรอบที่ชัดเจนซึ่งหากผู้ชุมนุมกระทำการฝ่าฝืนกรอบก็ต้องมีการดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน
ฝ่ายผู้ชุมนุมที่เข้าร่วมสัมมนา เช่น นายบำรุง คะโยธา ที่ปรึกษากลุ่มสมัชชาคนจน และ นายไพโรจน์ พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต่างยืนยันว่า การชุมนุมเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน พร้อมย้ำถึงหลักการโดยสันติ แต่ก็ยอมรับว่าเมื่อภาครัฐนิ่งเฉยต่อท่าทีก็จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวให้ใกล้ศูนย์อำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาล และ รัฐสภา
ด้าน พลตำรวจโท เจตน์ มงคลหัตถี ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวยืนยันว่า ตำรวจไม่ต้องการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมในทุกสถานการณ์ เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและมองว่าตำรวจเป็นคนกลางจึงไม่ถูกต้องหากรัฐยังสั่งการให้ตำรวจไปเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะไม่ใช่คู่กรณี และไม่เข้าใจปัญหาและเปิดเผยแนวทางเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบและเจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
ขณะที่ นายวสันต์ พานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และแม้จะเทียบกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ก็ยังคงกระทำได้ภายใต้ความสงบเรียบร้อย เว้นแต่การชุมนุมนั้นต้องไม่กีดขวางการจราจร ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงก่อกวนผู้อื่น และบุกรุกสถานที่ราชการ ซึ่งถือว่ากระทำการผิดกฎหมาย
                                                                                      http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255206050184&tb=N255206&news_headline=ผู้เข้าร่วมสัมมนา%20การชุมนุมสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ%20%20เห็นพ้องกำหนดกรอบดำเนินการผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนอย่างเท่าเทียม

What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew