"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:47 น.
 
 การพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ปาฐกถาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐ มนตรี ตอนหนึ่งซึ่งกล่าวต่อนักธุรกิจ ผู้ประกอบการสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญนอกเหนือสาระเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบสอง ถึงการกำหนดทิศทางการพัฒนาระยะต่อจากนี้ว่าจะมิใช่เพียงเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน แต่จะยึดหลักให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย เช่น นโยบายพลังงาน หรือการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ และที่ผ่านมาก็ได้พยายามแก้ปัญหาของภาคเอกชนที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอยู่แล้ว
 
นายกรัฐมนตรียังแสดงออกถึงท่าทีการมุ่งหวังให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยระบุความคาดหวังต่อภาคเอกชนไว้ 4 ข้อคือ
1.ขอให้ภาคเอกชนเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลก
2.ขอให้เอกชนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ให้ประชาชนเห็นว่าบ้านเมืองกลับสู่ความสงบแล้ว 3.ภาคเอกชนต้องหาความพอดี ระหว่างการไม่ตื่นตระหนกและไม่ประมาท
4.ภาคเอกชนต้องช่วยสอดส่องและให้ข้อมูลการทุจริต เพราะการทุจริตส่วนใหญ่มาจากสามฝ่าย คือนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ หากนักธุรกิจไม่ยอมให้ นักการเมืองและข้าราชการก็ไม่สามารถเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ได้
 
นายกรัฐมนตรีขยายความถึงประเด็นที่ขอให้ภาคเอกชนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ให้เห็นว่าบ้านเมืองกลับสู่ความสงบว่า ขณะนี้แม้จะดูเหมือนสงบแล้วแต่คนที่ไม่ต้องการให้เกิดความสงบยังมี และยังทำงานอยู่ ภายในเดือนมิถุนายนก็จะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง จึงอยากให้ช่วยกันไม่ให้การสนับสนุนคนเหล่านั้นในการกระทำผิดกฎหมายจนถึงขั้นเผาบ้านเผาเมือง เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศที่ดี การช่วยเหลือกันครั้งนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือรัฐบาล แต่เป็นการช่วยเหลือประเทศชาติ
 
ประเด็นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวให้เกิดความไม่สงบ ที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงอาจถูกมองว่าเป็นการสร้างกระแสหวาดวิตกเพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ควรติดอยู่กับประเด็นนี้อย่างจริงจัง ควรพิจารณาภาพรวมถึงความพยายามจะสร้างมิติของความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน โดยเพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำพาประเทศให้มุ่งไปข้างหน้า ซึ่งเป็นทิศทางแห่งความเจริญที่หลายประเทศใช้กันอยู่ อย่างไรก็ตามในฐานะนักการเมืองซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีก็ควรเป็นแกนหลักในการริเริ่มเพื่อแก้ไขกฎหมายหรือพยายามลดบทบาท อำนาจ ขององค์กรรัฐ และนักการเมือง เพื่อตัดช่องทางแห่งการทุจริต การหาประโยชน์และปิดกั้นโอกาสของประชาชนให้มาก โดยให้เกิดผลอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้.
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?ColumnId=74441&NewsType=2&Template=1

check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew