"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ตรวจสุขภาพฟรี!! รู้ทัน ป้องกัน เบาหวาน
From: noreply@dmgbooks.com
To: 
Subject: ตรวจสุขภาพฟรี!! รู้ทัน ป้องกัน เบาหวาน
Date: Fri, 5 Jun 2009 11:15:20 +0700

ตรวจสุขภาพฟรี!! รู้ทัน ป้องกัน เบาหวาน


กราบขออภัยอย่างสูง หากอีเมล์นี้รบกวนความเป็นส่วนตัวของท่าน
If you cannot read this mail, please click hereเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ไม่เพียงพอต่อการเผาผลาญน้ำตาล ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป โีึรคนี้รุนแรงสืบเนื่องจากการที่ร่างกาย ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม เซลล์ทั้งหลายที่ต้องการพลังงาน จึงทำงานผิดเพี้ยนไป และเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จะทำลายหลอดเลือดไปทั่วร่างกาย ยิ่งปล่อยไว้ ไม่รักษาอย่างไม่้เหมาะสม จะเกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย...

ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก มากถึง 246 ล้านคน
และ 4 ใน 5 เป็นชาวเอเชีย
ขณะที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พบผู้ป่วยถึง 3.2 ล้านคน ในปี 2551
และคาดว่าปี 2568 จะพบผู้ป่วยมากกว่า 4.7 ล้านคน
ทุกวันนี้มี ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า 52,000 คน

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ขอเรียนเิชิญ คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ ตรวจสุขภาพฟรี 6 รายการ กับ รพ.นครธน เพื่อประเมินความเสี่ยง การเกิดโรคเบาหวาน และกรุณาให้เกียรติร่วมเสวนา "รู้ทันป้องกันโรคเบาหวาน" เพื่อรณรงค์ให้คนไทย ตระหนักถึงผลกระทบจากโรคเบาหวาน และเสริมความรู้เพื่อการป้องกันตนเอง พร้อมชมนิทรรศการโรคเบาหวาน เสริมความเข้าใจ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552
(14.00-16.00 น.)
ณ หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุนทร ตัณฑนันทน์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
 • นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน
 • อาจารย์สุกัญญา หงสประภาส แพทย์แผนไทย
 • อาจารย์บูรพา ผดุงไทย ผู้ค้นคว้าด้านสมุนไพรรักษาโรค
ตรวจสุขภาพฟรี 6 รายการ กับ
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 • ตรวจค่าดัชนีมวลกาย
 • วัดรอบเอว
 • วัดความดัน
 • ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง
 • เจาะเลืิอดปลายนิ้ว ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หลังทานอาหารกลางวัน
 • รับคำแนะนำจาก นักโภชนาการ และพยาบาล โรงพยาบาลนครธน

กรุณาสอบถาม หรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า่ที่ คุณสุกัญญา โทร 0 2685 2254-5


Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew