"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เงินปริศนา 46 ล้านในบัญชีเครือญาติ"บิ๊ก"สตง...โดย ประสงค์ วิสุทธิ์




วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 20:30:28 น.  มติชนออนไลน์

เงินปริศนา 46 ล้านในบัญชีเครือญาติ"บิ๊ก"สตง...โดย ประสงค์ วิสุทธิ์

ข้ออ้างประการหนึ่งเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือความไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ(ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสำงานการตรวจเงินแผ่นดินคือ ถูกผู้มีอำนาจทางการเมืองแทรกแซง
แต่ในข้อเท็จจริงแล้วการออกแบบโครงสร้าง วิธีการทำงานและบุคคลากรขององค์กรอิสระเองเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความ ล้มเหลวดังกล่าว อาทิ
หนึ่ง  การออกแบบให้องค์กรอิสระมีอำนาจรวมศูนย์  เช่น ป.ป.ช.มีปริมาณคดีที่ต้องไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมือง เจ้าหน้าที่รัฐมีจำนวนมหาศาลกว่า 20,000 คดีในช่วง10 ปีที่ผ่านมา  แต่สามารถชี้มูลความผิดไปได้ 4-5% เท่านั้น แม้จะมีการส่งคดีให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการ แต่ก็เกิดปัญหาตามมามากมายจนคดีหมดอายุความ  บางคดีเรื่องค้างนานกว่า 10 ปี
ขณะที่ กกต. ต้องจัดการและวินิจฉัยคดีเลือกตั้งทุกระดับหลายหมื่นคดี จนคดีค้างจำนวนมหาศาล แค่คดีที่ยกคำร้องมีค้างว่า 1,000 สำนวนมานานหลายเดือน   หรือสำนักงานตำรวจเงินแผ่นดินต้องตรวจบัญชีหน่วยรับตรวจซึ่งเป็นหน่วยงานของ รัฐทั้งหมด โดยไม่มึการกระจายไปให้เอกชน(ที่ได้รับอนุญาต)แบ่งเบาภาระ ทำให้ผลการตรวจสอบไม่ทันสมัย
สอง เจ้าหน้าที่ซึ่งโอนมาจากหน่วยงานต่างๆ ไม่มีคุณภาพ เช่น กกต. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนส่วนใหญ่โอนมาจากตำรวจและกระทรวงมหาดไทยที่ไม่มี ความก้าวหน้าในหน่วยงานเดิม ผลก็คือสำนวนสอบสวนไม่มีคุณภาพ  สำนวนอ่อน ทำให้ศาลยกคำร้องของ กกต.กว่าร้อยละ 60
นอกจากนั้นยังมีปัญหาในการขายสำนวนหรือเตะถ่วงส่งสำนวนที่ กกต.มีมติให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใบแดง)และให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่(ใบ เหลือง)ในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับศาลอุทธรณ์ช้าประมาณ 6 เดือน(มีค้างอยู่ประมาณ 70-80 สำนวน)เพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในเก้าอี้นานขึ้นและมีข่าวว่า ไปเรียกเงินค่าดึงเรื่องสำนวนละ 1-2 แสนบาท
เช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่บุคคลากรจำนวนหนึ่งไม่มีความสมารถในการไต่สวนและทำสำนวน การทำงานไม่มีระบบ ทำให้คดีล่าช้าและค้างจำนวนมาก
สาม การทำงานไม่โปร่งใส ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ขาดการตรวจสอบจากสาธารณะและจากองค์กรอื่น  ระบบสารสนเทศล้าหลัง
ด้วยปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้บริหารองค์กรอิสระบางคนที่คิดว่า ตนเองมีอำนาจมาก จึงบิดเบือนการใช้อำนาจ และอาจถึงขั้นใช้อำนาจที่มีอยู่แสวงหาผลประโยชน์
เร็วๆนี้ได้รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวพันกับผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่ง ใน สตง. ได้ใช้เวลาพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลอยู่ระยะหนึ่ง คิดว่า เป็นเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ป.ป.ช.น่าจะเข้าไปตรวจสอบโดยเร็ว
เอกสารหลักฐานที่ว่า เป็นรายการบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าที่หญิงในรัฐวิสาหกิจใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งทำธุรกิจด้านพลังงาน มีฐานะเป็น"สะใภ้"ของผู้บริหารระดับสูงของ สตง.
รายการบัญชีเงินฝาก(ประจำ)ดังกล่าว มีการนำเงินมาฝากเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เป็นจำนวน 20 ล้านบาท(หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน2549ไม่นาน)
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549( อีกประมาณ 1 เดือน) มีการนำเงินมาฝากอีก 26 ล้านบาท
รวมสองครั้งเป็นเงิน 46 ล้านบาท
ต่อมา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2549(ประมาณครึ่งเดือน) มี การถอนเงิน 26 ล้านออกจากบัญชีนี้ โดยแบ่งส่วนหนึ่งจำนวน 11 ล้านบาทไปฝากบัญชีออมทรัพย์ของตนเองอีกบัญชีในวันเดียวกัน แต่ไม่รู้ว่า อีก 15 ล้านบาทนำไปใช้หรือเข้าบัญชีใด
อย่างไรก็ตามในวันที่ 22  ธันวาคม 2549  น้องสาว 2 คนและบุตรชายของผู้บริหารระดับสูงใน สตง.ได้ซื้อที่ดิน 3 แปลงๆละ 1 ไร่เศษ  ย่านปากเกร็ดในราคาเพียงไร่ละ 2 ล้านบาทเศษ  รวม 6 ล้านบาทเศษ ทั้งๆที่ราคาประเมินไร่ละไม่น่าจะต่ำกว่า 8 ล้านบาทหรือรวมกว่า 24 ล้านบาท
ที่สำคัญสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้ง 3 แปลงทำกัน ณ สำนงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้สงสัยว่า ที่ดินทั้ง 3 แแปลงเป็นของผู้บริหารระดับสูงใน สตง.หรือของน้องสาวทั้ง 2 คนกันแน่
ประเด็นคือ ทั้งสองเหตุการณ์คือ เงินฝากจำนวน 46 ล้านบาทในบัญชีเงินฝากของ"สะใภ้"กับการซื้อที่ดิน 3 แแปลงของน้องสาวและบุตรชายซึ่งเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการถอนเงิน 26 ล้านบาทเกี่ยวพันกันหรือไม่
ใครจะเป็นผู้ไขปริศนาเงินร้อนๆ 46 ล้านบาทก้อนนี้ต้องติดตามกันต่อไป

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1244202907&grpid=04&catid=01


Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew