"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

"อัษฎางค์"ชี้รบ.ถอยหลังเข้าคลอง สับสนหลักกระจายอำนาจให้อปท.

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11405 มติชนรายวัน


"อัษฎางค์"ชี้รบ.ถอยหลังเข้าคลอง


สับสนหลักกระจายอำนาจให้อปท.นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร คณะกรรมการพนักงานกลางส่วนตำบล (ก.อบต.กลาง) อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า การปรับปรุงรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องที่ในประเทศไทย ขาดความชัดเจน และกำลังถอยหลังเข้าคลอง เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2540 มีหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ตนเคยรับหน้าที่กรรมาธิการร่างกฎหมายสภาตำบลเมื่อปี 2537 เขียนชัดเจนว่าจะไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แต่กระทรวงมหาดไทยเกรงว่าการสั่งการ อบต.ซึ่งเป็นนิติบุคคลมีความยุ่งยาก นายอำเภอ ปลัดอำเภอกลัวจะไม่มีลูกน้องและต้องการมีอำนาจเหมือนเดิม จึงกำหนดให้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน ที่สำคัญนักการเมืองระดับชาติต้องการกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนน

"ยังสับสนว่ารัฐบาลนี้จะเอายังไงกับหลักการกระจายอำนาจ ล่าสุดขึ้นเงินเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน คนก็แห่ไปสมัครรับเลือกตั้งมืดฟ้ามัวดิน ความขัดแย้งครั้งใหญ่จะตามมา ในหลักวิชาการ การคงอยู่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นการรวมอำนาจ ทำให้อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยการกระจายอำนาจ กับอำนาจที่มาจากส่วนกลางโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้สั่งการ มีความขัดแย้งกันเพราะทับซ้อนเหมือน อบต.กำลังนั่งทับหนาม" นายอัษฎางค์กล่าว และว่า ส่วนข้อกล่าวหาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุจริตมโหฬาร ยอมรับว่าเรื่องนี้ยังมีความบกพร่องที่ต้องแก้ไข ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีหน้าที่กำกับดูแล อปท. ต้องเอาจริงให้ถึงที่สุดหรือไม่ เมื่อมีอำนาจแต่ทำไมไม่ดำเนินการ หากผู้ว่าฯตรงไปตรงมา เพราะรู้ดีว่าตรงไหนเป็นอย่างไร ใครจะกล้าโกง นอกจากปากว่าตาขยิบ เพราะปัจจุบันผลจากกระจายอำนาจมีงบประมาณผ่านมือผู้ว่าฯไม่มากเหมือนในอดีต ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังหวั่นวิตกกับการกระจายอำนาจให้ อปท. เพราะทำให้ศูนย์กลางอำนาจเล็กลง จึงไม่กล้ายุบกำนันผู้ใหญ่บ้าน

นายพีระ สุกิจปาณินิจ อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในอนาคตการแจกรางวัลกำนันแหนบทองคำ กระทรวงมหาดไทยต้องประเมินผลงานของผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชน ไม่ควรกำหนดตัวบุคคลล่วงหน้า หรือแจกบัตรคิว เพราะจะให้เกิดความแตกแยก ทำให้ผู้ตั้งใจทำงานขาดขวัญกำลังใจ เพราะผู้ที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ เป็นพวกที่วิ่งเข้าหาเพื่อรับใช้ใกล้ชิดนักการเมืองแล้วมีใบสั่งให้ผู้ว่าฯดำเนินการเพราะความเกรงใจ

"ใครสมควรได้รับรางวัล คนในวงการเดียวกันย่อมรู้ดี เชื่อว่าผู้ว่าฯ นายอำเภอต้องรู้ดีว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคนไหนแอบค้ายาบ้า ขายหวยเถื่อน บุกรุกที่ดินหลวง ตั้งตัวเป็นมาเฟีย อยู่ที่จะเอาจริงหรือไม่เท่านั้น" นายพีระกล่าว

หน้า 8


http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pro01010652&sectionid=0112&day=2009-06-01


Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew