"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

พระปฐมเจดีย์ มีแต่จะรุ่มร้อน แล้วร่วงโรย

วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11408 มติชนรายวัน


พระปฐมเจดีย์ มีแต่จะรุ่มร้อน แล้วร่วงโรย


คอลัมน์ สยามประเทศไทย

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ



พระปฐมเจดีย์ เป็นมหาธาตุหลวงของเมืองนครไชยศรี (นครปฐมโบราณ) ควรมีอายุตั้งแต่หลัง พ.ศ. 1000 หรือราว 1,552 ปีมาแล้ว

เมืองอู่ทอง ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุเก่ากว่าเมืองนครไชยศรี เพราะมีอายุร่วมสมัยกับพระเจ้าอโศก-อเล็กซานเดอร์ ราว พ.ศ. 200-300 แต่มีเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์เส้นทางคมนาคมทั้งแม่น้ำลำคลองและทะเลโคลนรอบอ่าวไทย ทำให้เมืองอู่ทองลดความสำคัญลง แล้วมีเมืองนครไชยศรีที่อยู่ต่ำลงไปเจริญขึ้นแทนเมืองอู่ทอง

พระปฐมเจดีย์เท่าทีพบหลักฐานมี 3 ยุค แบ่งได้ 3 รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมตามรูปจำลองนี้ (จากหนังสือ พระปฐมเจดีย์ ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรก แต่เป็นมหาธาตุหลวงยุคทวารวดี โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545)


มีผู้ใจบุญไปงานเอกซโปนครปฐมที่สามพราน แล้วหยิบเอกสารแบ่งปันเผยแพร่ความรู้มาฝากให้อ่าน ชื่อ?ทวารวดีศรีนครปฐม?ของศูนยการเรียนรู้ ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผมเลยปรับปรุงให้กะทัดรัดเอาลงพิมพ์ในพื้นที่สุวรรณภูมิสังคมวัฒนธรรม ถือเป็นกิจกรรมร่วมกันดูแลรักษาแล้วหาหนทางปรับเปลี่ยนให้เมืองนครปฐมร่มเย็นเป็นสุขแท้จริง

หลายปีมาแล้ว คนชั้นนำผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมจะขยายถนนสร้าง?ตลาด?รอบองค์พระปฐมให้เป็นจตุจักร แต่ชาวนครปฐมจำนวนมากคัดค้านจนเลิกราไป

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม บางแห่งมีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โบราณคดีโดยตรง แต่ครูบาอาจารย์เสวยสุขบนหอคอยงาช้างเงียบสนิท เลยต้องขอพึ่งกำลังสติปัญญาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม โปรดอย่าท้อถอย ขอให้แบ่งปันเผยแพร่ความรู้อย่างสม่ำเสมอ แล้วพัฒนาวิชาการที่ยังอ่อนด้อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีแล้ว อีกไม่นานจะกล้าแข็งขึ้นเอง

หากมีกิจกรรมแบ่งปันเผยแพร่ความรู้อย่างนี้อีก กรุณาบอกด้วย จะได้ร่วมกันบอกกล่าวป่าวร้องออกไปให้กว้างขวาง

ในช่วงนี้ยังไม่มี ?องค์การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้? (อสร.) ตามคำแนะนำรัฐบาลของหมอประเวศ วะสี ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเองไปก่อนตามมีตามเกิด มิฉะนั้นพระปฐมเจดีย์มีแต่จะรุ่มร้อน แล้วร่วงโรย


หน้า 20
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pra03040652&sectionid=0131&day=2009-06-04



What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew