"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

หวั่น สตง.ไม่ศักดิ์สิทธิ์ บี้ กทม.เอาผิดตามคำชี้มูลอุโมงระบายน้ำฉาวหวั่น กทม.ตั้งกรรมการสอบอีกไม่พบความผิด

วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 08:48 น.
 
 หวั่น สตง.ไม่ศักดิ์สิทธิ์
บี้ กทม.เอาผิดตามคำชี้มูลอุโมงระบายน้ำฉาวหวั่น กทม.ตั้งกรรมการสอบอีกไม่พบความผิด
 
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้สัมภาษณ์กรณีสตง.มีหนังสือถึงกทม.ให้เอาผิดทางวินัยข้าราชการกทม.ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหา เรื่องโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวของสำนักการระบายน้ำ โดยไม่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงแต่กทม.จะสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนว่า แม้เรื่องการรับสินบนจากบริษัทผู้รับเหมาญี่ปุ่นสตง.จะไม่ได้ชี้มูลมาเพราะข้อมูลยังไม่ชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบ แต่ประเด็นที่ สตง.ได้ตรวจพบและตั้งข้อกล่าวหาพร้อมชี้มูลเจ้าหน้าที่ว่ากระทำการไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสในการประกวดราคาจ้าง มีพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ก็มีผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้ว จึงใช้อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 ข้อ 6 ในกรณีที่สตง.เป็นผู้ตรวจพบว่าหน่วยงานใดมีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตและได้ชี้มูลความผิดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้ชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน รวมทั้งดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อหามูลความผิดอีก กทม.จึงควรตั้งกรรมการเอาผิดทางวินัยและทางแพ่งทันที และแยกประเด็นไปสอบสวนเรื่องการรับสินบนที่เห็นว่ายังไม่ชัดเจน ไม่ใช่มาอ้างว่าการชี้มูลทั้งหมดไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดความคลุมเครือ จึงขอสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน
 
นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ระบุว่า ป.ป.ช.มีอำนาจมากกว่าในการชี้มูลความผิด ที่หน่วยงานต้องดำเนินการเอาผิดทันที แต่ สตง.ก็ชี้มูลความผิดได้ตามระเบียบสำนักนายกฯ ซึ่งรองรับโดยมติ ครม. เมื่อกทม. ดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบจึงทำเรื่องถึงผู้ว่าฯ กทม. ให้พิจารณา ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้รังแกใคร และมั่นใจในผลการตรวจสอบของหน่วยงาน และหากผลสอบของกทม.ไม่สามารถเอาผิดใครได้ ซึ่งขัดแย้งกับการชี้มูลของสตง. ก็จะกลายเป็นประเด็นโต้แย้งและคลางแคลงต่อสังคมอีก ขณะนี้  สตง. อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจาก กทม. หากไม่ดำเนินการตามข้อท้วงติงก็จะเร่งรัดไปอีกรอบและพิจารณาตามกระบวนการต่าง ๆ ต่อไป.
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=201006&NewsType=1&Template=1

check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew