"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กับแกล้มการเมือง:กูรู"รถเมล์"

วันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 08:37 น.
 
กับแกล้มการเมือง:กูรู"รถเมล์"
หากจะมีใครสักคนอธิบายเรื่องรถเมล์ 4 พันคันได้ชัดเจน คงไม่มีใครเกิน "ปิยะพันธ์ จัมปาสุต" อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ที่ตอนนี้เป็นหัวหอกในการชี้แจงว่า ทำไมการ "เช่า" ถึงดีกว่าการ "ซื้อ" เพราะเขาคลุกคลีอยู่กับ "รถเมล์" มาทั้งชีวิต
 
"ปิยะพันธ์" เกิด 21 มิ.ย. 2491 จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสน) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญากิตติมศักดิ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากนั้นได้เข้าไปเรียนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 4010 สถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 4
 
เริ่มรับราชการ 1 ต.ค. 2514 ในตำแหน่งผู้ตรวจการขนส่งตรี กองตรวจการขนส่ง และไต่เต้ามาเรื่อย ๆ จนมาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนรถยนต์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และเกษียณที่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันเป็นประธานบอร์ด 3 แห่งประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด ขสมก.) ประธานคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ประธานคณะกรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด  (บขส.)
 
ระหว่างรับราชการได้สร้างผลงานที่สำคัญไว้หลายเรื่อง อาทิ การรับชำระภาษีรถผ่านทางหน่วยงานอื่น ๆ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ การใช้ระบบมาตรวัดอัตราค่าโดยสารกับรถแท็กซี่หรือแท็กซี่มิเตอร์ โครงการขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก.
 
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=201216&NewsType=1&Template=1


What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew