"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สภาการนสพ.เตือน"ข่าวสด-คมชัดลึก"

วันที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 08:27 น.
 
 สภาการนสพ.เตือน"ข่าวสด-คมชัดลึก"
ที่ห้องประชุม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. มีการประชุม คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 4/2552 ประจำเดือนมิถุนายน โดย นายปราโมทย์ ฝ่ายอุประ ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เป็นประธาน ระหว่างการประชุม กรรมการสภาฯ ได้หยิบยกการรายงานข่าวคลิปลับฯ ใน นสพ.ข่าวสด และ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 1 มิ.ย. 2552 ซึ่งเข้าข่ายการนำเสนอข่าวและภาพข่าวที่เป็นการละเมิดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ก่อนลงมติให้ทำหนังสือเตือนหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ เนื่องจากการเสนอข่าว และภาพข่าวในลักษณะดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เป็นข่าวและผู้ใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ข้อ 15, ข้อ 17 และข้อ 27 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณารับ หนังสือพิมพ์เอเอสทีวี ผู้จัดการ และหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ เข้าเป็นสมาชิก โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือ เรื่องการจัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติการเสนอข่าวกีฬา ในวันอังคารที่ 9 มิ.ย.นี้ โดยจะเชิญนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ องค์กรสตรี เด็ก กระทรวงวัฒนธรรม บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง มาร่วมแสดง ความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว ว่าเหมาะสมหรือต้องแก้ไขในส่วนใด จากนั้นจะนำมาประมวล ยกร่างเสนอต่อ คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ และออกประกาศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ โดยไม่ผิดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต่อไป

ด้าน นายสุนทร จันทร์รังสี รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ คนที่ 1 เปิด เผยด้วยว่า แนวปฏิบัติข่าวกีฬาดังกล่าวมาจากการที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม สภาการหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 5 ได้หยิบยกเอาผลการศึกษาการรายงานข่าวกีฬาในช่วงฟุตบอลยูโร 2008 ของโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อ สุขภาวะของสังคม (Media Monitor) โดย ผลการสำรวจสามารถสรุปการรายงานข่าวออกเป็น 4 ระดับคือ
1. ข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการพนันได้
2. ข้อมูลที่ต้องตีความก่อนนำไปใช้พนัน
3. ข้อมูลที่นำไปใช้ในการพนันได้ทันที โดยไม่ต้องตีความ และ
4. ข้อมูลเพื่อการรับพนันโดยตรง
   ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ จึงนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติออกมา.
 
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=201300&NewsType=1&Template=1


See all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew