"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ย้าย'รอง ผวจ.'เด้งคู่แค้น'เนวิน'

วันที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 08:32 น.
 
 ย้าย'รอง ผวจ.'เด้งคู่แค้น'เนวิน'
"ปลัด มท." สั่งโยกย้ายรอง ผจว. 24 ตำแหน่ง "เหนือ-อีสาน-กลาง" สลับเก้าอี้อุตลุต หึ่งรับมือเลือกตั้ง แถมลดเกรดคู่แค้น "เนวิน ชิดชอบ" มือแจกใบแดง "เพื่อนเนวิน" จากเมืองชลไปน่าน คำสั่งกำชับให้ไปรายงานตัว 22 มิ.ย. นี้ เผย "เกษม วัฒนธรรม" เล็งลาออกประชดนายจับโยก 3 หนใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราช การ โอนข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 24 ราย ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2552 เป็นต้นไป และกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 22 มิ.ย. 2552 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายชโลธร ผาโคตร รอง ผวจ.มหา สารคาม ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.ยโสธร
2.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ รอง ผวจ.ยโสธร ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.มหาสารคาม
3.นายอุทาร ชวเมธี รอง ผวจ.นครปฐม ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.ระยอง
4.นายสุรพล แสวงศักดิ์ รอง ผวจ. ระยอง ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.นครปฐม
5.นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ รอง ผวจ.สุรินทร์ ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.อุดรธานี
6.นายเกษม วัฒนธรรม รอง ผวจ.ชลบุรี ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.น่าน
7.นายสุนทร รัตนวราหะ รอง ผวจ. น่าน ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.ชลบุรี
 
 8.นายพิสิษฐ์ บุญช่วง รอง ผวจ.ชลบุรี ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผวจ.อุทัยธานี
 9.นายทรงพล จำปาพันธุ์ รอง ผวจ. ขอนแก่น ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.ชลบุรี
10.นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.ขอนแก่น 11.นายธงชัย ลืออดุลย์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.อำนาจเจริญ
12.นายชัช กิตตินภดล รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.ศรีสะเกษ
13.นายธานี ปลูกเจริญ รอง ผวจ.สุรินทร์ ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.หนองบัวลำภู
14.นายวิเชียร จันทรโณทัย รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ. สุรินทร์
15.นายธานินทร์ สุภาเสน รอง ผวจ. ลำพูน ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน
16.นายสุรเดช สุวรรณปากแพรก รอง ผวจ.น่าน ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.ลำพูน
17.นายมณเฑียร ทองนิตย์ รอง ผวจ.เชียงราย ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.น่าน
18.นายสุรชัย ลิ้นทอง รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.เชียงราย
19.นายเพิ่มศักดิ์ สีทองสุรภณา รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.ร้อยเอ็ด
20.นายสมาน ปางวัชรากร รอง ผวจ.สกลนคร ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ. พระนครศรีอยุธยา
21.นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รอง ผวจ.นครพนม ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ. สกลนคร
22.นายประจักษ์จิตต์ อภิวาท รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.นคร พนม
 
23.นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ไปดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.
    สุรินทร์ และ
24.ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ดำรงตำแหน่งรอง ผวจ. กาญจนบุรี

ตำแหน่งลำดับที่ 1-7 เป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ส่วนลำดับที่ 8-22 และ 24 เป็นการให้ข้าราชการไปรักษาการในตำแหน่ง และลำดับที่ 23 เป็นการโอนข้าราชการ นอกจากนี้ตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับ 9 ที่ว่างอยู่ กระทรวงมหาดไทยจะมีการสรรหาข้าราชการไปดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.พ. กำหนดต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าการโยกย้ายรอง ผวจ. ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการ สลับตำแหน่งจากอีสานข้ามไปภาคเหนือ แต่มีหลายรายที่ถูกลดชั้นจากจังหวัดใหญ่ไปจังหวัดเล็ก เช่น นายมณเฑียร ทองนิตย์ และนายเกษม วัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้คำสั่งแต่งตั้ง ดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีการโยกย้ายรอง ผวจ. ในพื้นที่ภาคใต้แม้แต่จังหวัดเดียว

ข่าวแจ้งว่า นายเกษมอาจตัดสินใจลาออกจากราชการ เพราะในรอบ 1 ปีเศษถูกโยกย้ายถึง 3 ครั้งด้วยกัน เนื่องจากก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งปี 2550 สมัยดำรงตำแหน่งรอง ผวจ.บุรีรัมย์ และเป็นประธาน กกต.บุรีรัมย์ เคยเสนอแจกใบแดงให้แก่ผู้สมัครและ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคพลังประชาชน ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของนายเนวิน ชิดชอบ และในเวลาต่อมาพรรคพลังประชาชนได้เป็นรัฐบาลทำให้นายเกษมถูกย้ายมาเป็นรอง ผวจ.นครนายก และรอง ผวจ.ชลบุรี ตามลำดับ กระทั่งล่าสุดได้มีคำสั่งให้ไปเป็นรอง ผวจ.น่าน ซึ่งเล็กกว่าชลบุรีอย่างเห็นได้ชัดเจน.
 
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=201306&NewsType=1&Template=1


Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew