"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กมธ.จี้นายกฯตั้งโฆษก พม. ฟื้นสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) แทนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)

วันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 08:34 น.
 
กมธ.จี้นายกฯตั้งโฆษก พม.
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายสมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะเข้าพบผู้บริหาร พม. เพื่อรับทราบการดำเนินงานของ พม. นายสมัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมว่า ฝากข้อสังเกตในโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก่อสร้างให้กับประชาชนทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ทั้งที่มีประชาชนจอง  เป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมาประชาชนไม่ทราบถึงผลงานของกระทรวง จึงเสนอให้ตั้งโฆษกประจำกระทรวง เพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่านึกภาพแต่ปลากระป๋องเน่า และฝากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีให้เห็นความสำคัญของ พม. โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณของ พม. ที่ผ่านมา ได้รับน้อยมาก รวมทั้งอยากให้เห็นความสำคัญ ของเยาวชน โดยการฟื้นสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) แทนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานมาดู แต่ขาดเจ้าภาพหลักที่จะทำอย่างต่อเนื่อง.
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=201210&NewsType=1&Template=1
 


See all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew