"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ดึงสหวิชาชีพร่วมขจัดค้ามนุษย์

Pic_11037

นวลพรรณ ล่ำซำ

โดยยึดประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ และต้องทำอย่างเป็นระบบ ครบทุกมิติ   โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันในลักษณะสหวิชาชีพทั้งในและระหว่างประเทศ โดยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญ. ..

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผช.รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดงาน "วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ 5 มิถุนายน" ว่า สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังจากรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2551 ซึ่งปีนี้ ครบรอบปีที่ 2 ของการประกาศใช้กฎหมาย อย่างไร ก็ตามการค้ามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆขึ้น จึงยังมีผู้หญิง เด็ก และผู้ชาย อีกมากที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง ธุรกิจจัดหาคู่แต่งงานกับชาวต่างชาติ การแสวงหาประโยชน์จากการนำเด็กมาขอทาน ลักษณะปัญหานับวันยิ่งซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องร่วมกันแสวงหาวิธีการและมาตรการใหม่ๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ และต้องทำอย่างเป็นระบบ ครบทุกมิติ   โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันในลักษณะสหวิชาชีพทั้งในและระหว่างประเทศ โดยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญ.
 
http://www.thairath.co.th/content/edu/11037What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew