"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและสตรีที่ต้องคดี

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุและสตรีที่ต้องคดี
โดย : NakSit.org    เมื่อ : 3/06/2009 12:33 PM

เนื่องด้วย วันที่ 10 เมษายน 2551 ชาวบ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 2 รายถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาขั้นร้ายแรงว่ากระทำความผิดต่อ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ในขณะที่ทั้งสองกำลังทำไร่เตรียมปลูกข้าว เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวตามวิถีแห่งท้องถิ่นในที่ดินของตนเอง ซึ่งได้ทำกินอย่างเปิดเผยสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ทั้งสองจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย่อย่างไร้ความเป็นธรรม รายละเอียดผู้ถูกจับกุมมีดังต่อไปนี้

1. นายดิ๊แปะโพ อายุ 60 ปี อยู่กินกับภรรยาชื่อ นางหว่อพอ ชาญชาติพันธ์ อายุ 61 ปี ไม่มีบุตรหลานดูแล และไม่ได้รับสวัสดิการใด ๆ มีอาชีพทำไร่ปลูกข้าวและพืชผักเพื่อยังชีพ ปัจจุบันมีฐานะยากจนและมีหนี้สินที่ยังไม่สามารถชำระได้ ถูกกล่าวหาว่าทำไร่บุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 18-0-20 ไร่ คิดค่าเสียหาย 2,706,900 บาท

2. นางน่อเฮหมุ่ย เวียงวิชชา อายุ 35 ปี อยู่กินกับสามี ปัจจุบันมีบุตรด้วยกัน 5 คนที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ไม่เคยได้รับการศึกษา ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ มีอาชีพทำไร่ปลูกข้าวและพืชผักเพื่อยังชีพและรับจ้างเป็นบางครั้ง มีฐานะยากจนไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ถูกกล่าวหาว่าทำไร่บุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 17-2-50 ไร่ คิดค่าเสียหาย 2,587 ,500 บาท

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคเงินทุนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินการทางคดี และบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ทั้งสองได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ขอผลบุญแห่งกุศลจงมีแด่ท่าน


นายทวีศักดิ์ สุดแดนไพร

ประธานเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่เงา

นายไพรัช ไพโรจน์วิรุฬห์
ผู้ใหญ่บ้านแม่อมกิ


กำหนด การทำบุญบริจาคช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีการใช้ที่ดินในเขตป่า
18 กันยายน 2551
ณ สำนักสงฆ์บ้านแม่อมกิ หมู่4 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
พิธีเริ่ม 09.00 เป็นต้นไป

8.00 - 9.00 น. - เดินทางมาพร้อมกันที่สำนักสงฆ์บ้านแม่อมกิ
9.00 - 10.00 น. - ชี้แจงวัตถุประสงค์ ปัญหาและความรู้สึกของผู้ถูกดำเนินคดี
10.00 - 12.00 น. - พิธีกรรมทางพุทฑศาสนา
12.00 เป็นต้นไป - รับประทานอาหารร่วมกัน / เสร็จพิธีแล้วเดินทางกลับ

ติดต่อร่วมทำบุญบริจาคได้ที่

- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 (055-577400)
- ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน 7 หมู่ 2 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 (053-618067)

ทำไมต้องช่วยเหลือคดีนี้

การต่อสู้คดีดังกล่าวมีต้นทุนในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่สูงมาก หากไม่มีการให้ความช่วยเหลือจำเลยและครอบครัวเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จำเลยอาจไม่สามารถต่อสู้คดีนี้ต่อไปเพื่อสร้างบรรทัดฐานในสังคมได้ เนื่องจากเป็นที่รู้กันในหมู่ประชาชนทั่วไปว่า เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วย่อมมีความยุ่งยาก ยาวนาน มีต้นทุนสูง และประการสำคัญคือผลที่ปรากฏในคำพิพากษาจะเป็นเช่นไร ไม่มีใครคาดหมายได้ ประชาชนส่วนมากจึงเลือกหนทางที่ให้กระบวนการยุติลงโดยเร็วที่สุด และเป็นกระบวนการที่สั้นที่สุด แม้บางกรณีจะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมต่อตนเองก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้จำเลยมีพลังที่จะต่อสู้คดีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ก่อเกิดบรรทัดฐานใหม่ๆ ในคดีลักษณะนี้ อย่างไม่โดดเดี่ยวภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม?

สำหรับเงินที่รับบริจาคจะนำไปใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทนายความสิทธิมนุษยชนที่มีประสบการณ์และเข้าใจปัญหา ที่อาสาเข้ามาช่วยว่าคดี โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและค่าเอกสาร
2. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางและค่าอาหารสำหรับนายประกันและผู้นำชุมชน ที่ได้อาสาเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ
3. นำไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้ต้องคดี เนื่องจากหลังจากที่ถูกจับกุมและยึดพื้นที่ ก็ไม่ได้เข้าไปเพาะปลูกข้าวและพืชผักสำหรับยังชีพตามปกติต่อไป

** CLICK!! - เอกสารเผยแพร่ในพิธีทำบุญบริจาคช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีการใช้ที่ดินในเขตป่า
(18 กันยายน 2551 - ณ สำนักสงฆ์ บ้านแม่อมกิ หมู่4 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก)
http://www.naksit.org/content/view.php?id=75

 

http://www.thaingo.org/prboard_3/view.php?id=2012What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew