"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สังคมไทยเหลื่อมล้ำ ตามก้นสังคมอเมริกัน

วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11406 มติชนรายวัน


สังคมไทยเหลื่อมล้ำ ตามก้นสังคมอเมริกัน


คอลัมน์ สยามประเทศไทย

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำมาก เช่น เหลื่อมล้ำด้านรายได้, เหลื่อมล้ำด้านศักดิ์ศรี, เหลื่อมล้ำด้านชนชั้น, ฯลฯ อาจมีความเหลื่อมล้ำด้านอื่นๆ อีก ล้วนเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งแตกร้าวอย่างลุ่มลึก

ความเหลื่อมล้ำนี้เป็นที่รู้ทั่วกันว่ามีต้นแบบอยู่ที่สังคมอเมริกัน สังคมไทยเอาอย่างสังคมอเมริกัน เลียนแบบอเมริกัน อยากเป็นอย่างอเมริกัน

สังคมอเมริกันเลือกเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรม มีความเหลื่อมล้ำสูง "เพราะสังคมอเมริกันเลือกที่จะเป็นเช่นนั้นเอง ด้วยเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำเป็นแรงจูงใจให้เศรษฐกิจเติบโต จึงไม่ได้ดำเนินมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ" อาจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกไว้ในรายงานเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ความเหลื่อมล้ำด้านศักดิ์ศรี บาดแผลที่ร้าวลึกยิ่งกว่า (พิมพ์ในเนชั่น สุดสัปดาห์ ฉบับวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 หน้า 23)

ราคา 195 บาท

หลายคนคงนึกไม่ถึงว่าโครงสร้างทางประชากรไทยที่เป็นอยู่และที่กำลังเปลี่ยนไป เช่น จำนวนคนแก่ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้หญิงที่มีมากกว่าชาย หรือจำนวนคนเกิดที่มีน้อยลง จะมีผลต่อเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะในฐานะลูกหลานของครอบครัว คนวัยกลางคนหรือใกล้เกษียณ ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา นักวิชาการ นักการเมือง นักธุรกิจ ลูกจ้าง หมอและพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และคนในทุกสาขาอาชีพ

คำถามที่เคยสงสัย เช่น ทำไมคนรุ่นอายุราว 26-46 ปี ใน พ.ศ.2552 หรือคนที่เกิดใน พ.ศ.2506-2526 ซึ่งปราโมทย์ ประสาทกุล เรียกคนรุ่นนี้ว่า "ประชากรรุ่นเกิด (เกิน) ล้าน" จะต้องสอบแข่งขันกันสอบเข้ามหาวิทยาลัย จนทำให้โรงเรียนสอนพิเศษผุดขึ้นราวดอกเห็ด ผิดกับคนรุ่นพ่อแม่ที่การแข่งขันนั้นยังไม่หนักหน่วง หรือทำไมเวลานี้ สาวๆ มักจะบ่นกันว่า เมื่อมองไปทางไหนก็พบเจอแต่เพื่อนฝูงเพศเดียวกัน หาชายหนุ่มที่ยังไม่มีคู่ครองได้ยากขึ้นทุกที ฯลฯ

เรื่องราวพร้อมข้อมูลสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชากรไทยและประชากรโลกในหนังสือเล่มนี้ จะตอบคำถามเรื่องประชากรศาสตร์ที่ค้างคาใจของใครหลายคนได้


ย้อนหลังกลับไปราว พ.ศ.2502-2503 50 ปีมาแล้วพอดิบพอดี เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ครั้งนั้นมีนักคิดนักเขียน นักหนังสือพิมพ์กับนักวิชาการแสดงความเห็นคัดค้านการพัฒนาประเทศเป็นแบบอเมริกัน หรือ Americanization

แต่แล้วพวกคัดค้านถูกจับติดคุกขังลืมด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์โดยถ้วนหน้าถึงกัน

ผลของการพัฒนาตามก้นอเมริกันอย่างไม่ลืมหูลืมตา คือความเหลื่อมล้ำด้านรายได้, ด้านศักดิ์ศรี, ด้านชนชั้น, ฯลฯ จนหาช่องประนีประนอมให้ลดเข้าหากันลำบากมาก หรืออาจทำให้แคบลงไม่ได้เลย

สังคมไทยมีทางเลือกไหม? ถ้าไม่ตามก้นอเมริกัน

อาจารย์ผาสุกเล่าว่า ญี่ปุ่นและยุโรปเหนือเลือกไปสู่สังคมเสมอหน้า ด้วยเชื่อว่าความเสมอหน้าจะทำให้สังคมมีสันติสุขมากกว่า ขณะเดียวกันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

แต่สังคมไทยเลือกตามก้นอเมริกันนาน 50 ปีมาแล้ว โดยไม่บันยะบันยัง และไม่เหลียวหลังแลหน้า เลยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแนวทางสังคมเสมอหน้าแบบยุโรปเหนือกับญี่ปุ่น

สังคมไทยเลือกทุ่มเทสุดตัวสุดหัวใจให้อยู่ในโอวาทของสังคมอเมริกันที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมาก คนชั้นนำและผู้มีส่วนกำหนดนโยบายเศรษฐกิจสังคมจึงเห็นเป็นปกติที่สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงทั้งด้านรายได้, ด้านศักดิ์ศรี, ด้านชนชั้น ด้วยหวังว่าความเหลื่อมล้ำเป็นแรงจูงใจให้เศรษฐกิจเติบโต

แต่คนชั้นนำของไทยลืมไปว่าสังคมไทยอยู่ในโลกของวัฒนธรรมเถรวาทไทย ที่ท่องจำตามคำครูสอนเป็นนกแก้วนกขุนทองโดยไม่ยอมคิดค้นด้วยตนเอง เสมือนเรียนดนตรีไทยต้องไม่แหกคอกนอกครู มิฉะนั้นโดนกระทืบด้วยวัฒนธรรม

"คนไทยจำนวนมากรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกกดดันใจด้วยกลไกต่างๆ เสมือนมีเพดานที่มองไม่เห็นกดทับพวกเขาไว้ไม่ให้พุ่งทัดเทียมคนอื่นๆ หรือทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพด้วยตนเอง" อาจารย์ผาสุกบอกถึงเพดานที่มองไม่เห็นกดทับคนไทยจำนวนมาก

ในแง่ประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมก็มีเพดานที่มองไม่เห็นกดทับความรู้แท้จริงไว้มากมาย เช่น จารึกพ่อขุนรามคำแหง กับพระแท่นมนังคศิลาบาตร ฯลฯ เลยทำให้มีความเหลื่อมล้ำด้านวัฒนธรรมอย่างเจ็บปวดรวดร้าวถึงปรโลก

หน้า 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01pra03020652&sectionid=0131&day=2009-06-02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


See all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew