"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กบข.ต้องแจงกรณีผู้บริหารแอบซื้อหุ้น

วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11408 มติชนรายวัน


กบข.ต้องแจงกรณีผู้บริหารแอบซื้อหุ้น


คอลัมน์ ข้าราษฎร

โดย สายสะพายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เตรียมจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2552 ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์

นางอมฤดา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการสายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมสาธารณะ กบข. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมว่า นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของ กบข. ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินการของกองทุนในด้านต่างๆ แก่สมาชิกได้รับทราบและเป็นโอกาสที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร จะได้พบปะผู้แทนสมาชิก กบข. จากทั่วประเทศ

ในปีนี้ กบข. ได้เชิญผู้แทนสมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 533 คน ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 1 คน และผู้แทนสมาชิกจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในสัดส่วนสมาชิก 4,000 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน หากส่วนราชการใดมีสมาชิกไม่ถึง 4,000 คน ก็ให้มีผู้แทนสมาชิกได้ 1 คน มีวาระ 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้แทนสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนต่อคณะกรรมการ กบข. และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กบข.ให้แก่สมาชิกในส่วนราชการหรือจังหวัด

สมาชิกสามารถติดตามผลการดำเนินงานของ กบข. รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านมาทางผู้แทนสมาชิกของท่านได้โดยสามารถค้นหารายชื่อผู้แทนสมาชิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดของตนเอง หรือที่ www.gpf.or.th

ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ กบข.น่าจะได้ชี้แจงถึงเรื่องราวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นใน กบข. กรณีที่คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานในปี 2551 ของ กบข. ที่มีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ เป็นประธาน ตรวจสอบพบว่านายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการ กบข.และพนักงาน กบข. 6 คน ได้ซื้อขายหุ้นพอร์ตส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาตฝ่ายธรรมาภิบาลและกำกับกิจกรรมองค์กรของ กบข. ตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้พนักงาน กบข. "ต้องขออนุญาต" คณะกรรมการ กบข. โดยประเด็นที่ต้องชี้แจงคือ

1.นอกจากนายวิสิฐแล้ว พนักงานอีก 6 คนที่เหลือเป็นใครบ้าง แต่ละคนซื้อหุ้นตัวไหน มูลค่าเท่าใด ตั้งแต่เมื่อไหร่

2.ผลการสอบสวนโดยละเอียด และการลงโทษพนักงานดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร

3.ทำไมคณะกรรมการ กบข.จึงปกปิดเรื่อง จนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ออกมาเปิดโปงจึงมายอมรับความจริง

4.จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคณะกรรมการ กบข.จะพิจารณาตัวเองอย่างไร


หน้า 22

http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu20050652&sectionid=0107&day=2009-06-05Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew