"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ปราชญ์ชาวบ้านเรียกร้องให้ร่วมกันตระหนักถึงภัยจากการทำลายสิ่งแวดล้อม (5/6/2009)

 


ปราชญ์ชาวบ้านเรียกร้องให้ร่วมกันตระหนักถึงภัยจากการทำลายสิ่งแวดล้อม (5/6/2009)
ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ทำเกษตรอินทรีย์เรียกร้องให้ร่วมกันตระหนักถึงภัยจากการทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  การใช้สารเคมี  และโรงงานอุสาหกรรมที่สร้างมลพิษทำลายชั้นบรรยากาศ พร้อมแนะให้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและใช้กระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ

นายสมพงษ์  วงศ์ก่อ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษที่ ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า  ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ด้วยน้ำมือมนุษย์   เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจาอดีต  การใช้สารเคมี   โรงงานอุสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์ การตัดไม้ทำลายป่า การเผาตอซังฟางข้าวล้วนสร้างมลพิษทำลายชั้นบรรยากาศ จนเกิดเป็นภาวะเรือนกระจก ทำให้โลกร้อนขึ้นทุกวัน  ดังนั้นเราจึงควรร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและใช้กระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษสารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำลายสุขภาพ ///ปล่อยเสียง ทนายสมพงษ์ ชื่อไฟล์ สมพงษ์ สิ่งแวดล้อม//// 
ข้อมูลจาก ::   สืบศักดิ์ นาครัตน์  สวท. ชัยนาท  วันที่ ::  5/6/2552 
http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&parent=220&directory=2017&pagename=content5&contents=192109

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew