"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

รายงานพิเศษ : ไทย-ลาว-เวียดนาม ได้ฤกษ์เปิดเส้นทางเดินรถบรรทุกระหว่างประเทศ 11 มิ.ย.นี้

รายงานพิเศษ : ไทย-ลาว-เวียดนาม ได้ฤกษ์เปิดเส้นทางเดินรถบรรทุกระหว่างประเทศ 11 มิ.ย.นี้

คณะทำงานร่วมไทย-ลาว-เวียดนามและธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และจุดผ่านแดนสะหวันนะเขต-ลาวบาว และกำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมกัน ณ จุดผ่านแดนทั้งสามประเทศ ในวันที่ 11 มิถุนายนนี้
บนเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมชายฝั่งตะวันออก จากทะเลจีนใต้สู่ชายฝั่งตะวันตก ทะเลอันดามัน หรือ EWEC นับเป็นเส้นทางการค้าที่เกิดมาร่วมทศวรรษ การเดินรถบรรทุกระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และเวียดนาม เกิดขึ้นโดยการผลักดันของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ที่ต้องการให้มีการขนส่งข้ามพรมแดนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ดังนั้น จึงได้มีการลงนามความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวก ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และจุดผ่านแดนสะหวัน-ลาวบาว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550
สำหรับเส้นทางจากจังหวัดมุกดาหารที่จะเชื่อมโยงไปสู่ทะเลตะวันออกของประเทศเวียดนาม ผ่านเส้นทางหมายเลข 9 ของลาว เชื่อมเส้นทางหมายเลข 1 ในประเทศเวียดนามได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกขนส่งสินค้า ภายหลังที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 โดยมีการตั้งคณะทำงานของทั้ง 3 ประเทศประชุมร่วมกันมาโดยตลอดมา เพื่อให้เส้นทาง EWEC รองรับการท่องเที่ยวและขนส่งได้อย่างเต็มรูปแบบ อันจะเป็นการสร้างงานสร้างระบบเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
นายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการเปิดเส้นทางเดินรถบรรทุกระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และเวียดนาม ที่เกิดขึ้นโดยการผลักดันของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ซึ่งต้องการให้มีการขนส่งข้ามพรมแดนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนั้น เชื่อว่า จะนำมาซึ่งการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะผัก ผลไม้ของไทย ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านจนถึงประเทศจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ พิธีเปิดเดินรถบรรทุกระหว่างประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม กำหนดให้มีขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ในวันเดียว ทั้ง 3 จุด คือ ที่ด่านพรมแดนมุกดาหาร สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ด่านพรมแดนสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และด่านพรมแดนลาวบาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีพิธีเปิดหลัก อยู่ ณ ด่านพรมแดนสะหวันนะเขต ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของทั้ง 3 ประเทศ ร่วมพิธี
อีกไม่นานเส้นทางสายนี้จะเดินหน้าไปอย่างเต็มศักยภาพ ตามความคาดหวังของทุกประเทศ ที่ต้องการให้เส้นทางแห่งนี้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

 วันที่ข่าว : 06 มิถุนายน 2552

http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255206060041&tb=N255206&news_headline=รายงานพิเศษ%20:%20ไทย-ลาว-เวียดนาม%20ได้ฤกษ์เปิดเส้นทางเดินรถบรรทุกระหว่างประเทศ%2011%20มิ.ย.นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew