"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กทม.ร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์ฯ จัดโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ สำหรับผู้สูงอายุใน กทม.

กทม.ร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์ฯ จัดโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ สำหรับผู้สูงอายุใน กทม.

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ขึ้นเพื่อคัดกรองผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม โดย กทม.ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ศูนย์ละ 2 คน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และวิธีคัดกรองผู้สูงอายุที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งจะคัดกรองผู้ป่วยด้วยแบบสอบถามและเก็บข้อมูลนำเสนอแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขให้ประเมินผลวินิจฉัย หลังจากนั้นจะประสานโรงพยาบาลให้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง
สำหรับงานวันคัดกรองความจำกรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–5 มิ.ย. 2552 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองสมองได้ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ที่มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 0 2644 5499 ต่อ 138 หรือทางเว็บไซต์ www.alz.or.th
http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255205260028&tb=N255205&news_headline=กทม.ร่วมกับ%20มูลนิธิอัลไซเมอร์ฯ%20จัดโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์%20สำหรับผู้สูงอายุใน%20กทม.
        


check out the rest of the Windows Live™. More than mail–Windows Live™ goes way beyond your inbox. More than messages

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew