"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

'จอห์นนูโว'นั่งนายกสมาคมคอมพิวเตอร์ไทย ลือแต่งตั้งไม่โปร่งใสหลังสมาคมตกต่ำสุดขีด

อึ้งไปตามกันเมื่อ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ CAT เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมเสนอชื่อ "จอห์น รัตนเวโรจน์" ขึ้นเป็นนายกสมาคมคนต่อไป แม้จะมีการทักท้วงเรื่องการผิดคุณสมบัติของจอห์นแต่ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะเป็นไปตามที่ข้อบังคับสมาคมระบุ อดีตกรรมการสมาคมชี้เป็นการใช้ช่องโหว่ข้อบังคับสมาคมอีกครั้ง ทำให้การขึ้นนั่งตำแหน่งนายกสมาคมหลายสมัยไม่ถูกต้องเรื่อยมาหลายปี จนเป็นต้นเหตุให้สมาคมอยู่ในขั้นตกอับสุดขีด หวั่นใจสมาคมที่ก่อตั้งมานานกว่า 38 ปีต้องถึงกาลอวสาน
       
       สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่า"จอห์น นูโว"เป็นผู้ไร้ความสามารถ แต่ประเด็นอยู่ที่การลงมติรับรอง"จอห์น รัตนเวโรจน์"ให้เป็นนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นกระทำอย่างมีเงื่อนงำ แม้ที่ประชุมจะมีผู้เข้าร่วมเป็นกรรมการสมาคมจำนวน 10 คนจาก 15 คน เกินครึ่งหนึ่งก็จริง แต่เชื่อว่าการลงมติผ่านฉลุยครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะกรรมการทุกคนถูกอำนาจมืดครอบงำ
       
       สำหรับการขึ้นรับตำแหน่งนายกสมาคมของจอห์นนั้นยังไม่มีการประกาศต่อสมาชิกอย่างเป็นทางการในขณะนี้ โดยการลาออกของศ.ดร.ศรีศักดิ์เกิดขึ้นเพราะหมดวาระ ขณะที่จอห์นเองก็ยังไม่มีการแถลงวิสัยทัศน์และแนวทางดำเนินงานของสมาคมอย่างเป็นทางการ
       
       อำนาจมืดทำสมาคมตกอับ
       
       สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ CAT นั้นเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ทรงคุณวุฒิ, นักวิชาการ และนักธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเพื่อจุดประสงค์หลักคือการร่วมมือกันประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่วงการคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงการคอมพิวเตอร์และประเทศชาติ รวมถึงการเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ จุดประสงค์หลักคือการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ จำนวนสมาชิกสมาคม (ปี 2543) มีสมาชิกกิตติมศักดิ์ 2 พระองค์ สมาชิกตลอดชีพ 510 คน สมาชิกสถาบัน 58 แห่ง และสมาชิกสามัญ 1,038 คน มีเงินสดและเงินฝากกว่า 6.1 ล้านบาท
       
       ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ผู้เสนอชื่อ "จอห์น รัตนเวโรจน์" ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนล่าสุดนั้นบริหารงานสมาคมมาตั้งแต่ปี 2545-2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะทางการเงินของสมาคมตกต่ำจนต้องมีการเสนอขายทรัพย์สินอาคารสำนักงานของสมาคมฯ สร้างความไม่พอใจแก่อดีตกรรมการและสมาชิกสมาคมหลายคน โดยเฉพาะแผนการย้ายที่ทำการสมาคมฯ ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือเอแบค ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ พร้อมกับการเสนอให้เลิกจ้างเจ้าหน้าที่สมาคมทั้งหมด แล้วเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเอแบค ดูแลงานและเงินของสมาคมฯ ที่ได้จากการขายอาคารสำนักงานแทน
       
       อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่าแผนการขายสำนักงานสมาคมถูกสมาชิกคัดค้าน ซึ่งล่าสุด การแต่งตั้งจอห์นทำให้แผนการเหล่านี้ของสมาคมเปลี่ยนไปเป็นการเปิดให้เช่าสำนักงานแทน โดยมีแผนจะย้ายสำนักงานสมาคมไปที่สำนักงานของคุณจอห์นที่เซ็นทรัลเวิร์ล และจะมีการประชุมเพื่อหารือให้ชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 18 มิถุนายนนี้
       
       จุดนี้แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัญหาที่สะสมมานานจนปะทุขึ้นหลังการแต่งตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ เกิดขึ้นเพราะการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมที่อาจไม่ผิดกฎแต่ดูเหมือนไร้จริยธรรม หรือดูแล้วไม่โปร่งใสเท่าที่ควรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2546 โดยในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง จะมีนักศึกษาปริญญาโทและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเอแบคจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยคนมาสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ซึ่งต้องจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกพร้อมกับการลงทะเบียนเรียน และถูกกำหนดให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมด้วย (เป็นคณะกรรมการชุดที่ 15 ของสมาคม) ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้น กรรมการทั้งชุดจำนวน 15 คนล้วนมาจากมหาวิทยาลัยเอแบคทั้งหมด
       
       การเลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดต่อมาอย่างชุดที่ 16,17 และ 18 องค์ประชุมใหญ่ในการเลือกตั้งก็ยังคงประกอบด้วยสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะหนึ่งและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเอแบค เท่ากับคณะกรรมการสมาคมเกิดจากการจัดตั้งและอยู่ภายใต้อำนาจการบริหารงานสมาคมของนายกสมาคมซึ่งผูกขาดมาจากกลุ่มคนบางส่วนจากมหาวิทยาลัยเอแบค
       
       "การเข้ามาของนายกดูไม่ชอบมาพากลมา 3-4 สมัยแล้ว ที่ประชุมใหญ่นอกจากกลุ่มเอแบคแล้วไม่มีใครเลย สมาชิกที่เป็นบริษัททั้งหมดไม่มีใครเข้ามายุ่งแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสมาชิกตลอดชีพ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาการ เช่นอาจารย์จากจุฬา และในวงการราชการ"
       
       งานเยอะจนอาจสับสน
       
       แหล่งข่าวกล่าวว่า การบริหารงานสมาคมที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้แปลว่า ศ.ดร.ศรีศักดิ์ ไม่มีความสามารถจนทำให้บริหารงานขาดทุน แต่อาจเป็นเพราะ ศ.ดร.ศรีศักดิ์ มีมูลนิธิในความดูแลของตัวเองมากมาย อาจเกิดความสับสนในการใช้งบประมาณจัดทำโครงการต่างๆระหว่างสมาคมกับมูลนิธิ ซึ่งหากใช้งบประมาณของสมาคม มาดำเนินโครงการของสมาคม ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องและสมควร
       
       "กรรมการชุดก่อนสามารถสร้างรายได้เก็บเล็กผสมน้อยจนซื้อสำนักงานได้ แต่สมาคมในยุคของอาจารย์กลับอยู่ในสภาพที่เลี้ยงตัวเองไม่ได้ ต้องเสนอความคิดเรื่องนำสำนักงานสมาคมไปขาย ถ้ามองในแง่ร้าย หากขายที่ซึ่งมีมูลค่าประเมินราว 8 ล้านบาทเสร็จ ก็อาจปิดสมาคมแล้วนำเงินที่เหลือไปมอบให้กับใครก็ได้ตามมติที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่จากเอแบค"
       
       ล่าสุดทาง CAT ได้ของบประมาณไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์จำนวน 1.8 แสนบาท ซึ่งกระทรวงวิทย์ก็กำลังอยู่ระหว่างการติดตามด้วยความข้องใจว่าเหตุใดจึงยังไม่มีการอบรมตามที่ของบประมาณไป
       
       "เอาเงินเขามาใช้ แต่ไม่ทำโครงการตามที่บอกไว้" แหล่งข่าวกล่าวและว่า "การประชุมกรรมการเลือกนายกฯที่ผ่านมาชัดเจนว่าอาจารย์อยากให้จอห์นเข้ามา อาศัยช่องโหว่เรื่องถ้านายกสมาคมฯลาออกก็สามารถเสนอชื่อคนใหม่ตามมติที่ประชุมซึ่งเต็มไปด้วยคนเอแบค ที่สำคัญ การรับรองให้คุณจอห์นเป็นนายกสมาคมนั้นก็ทำอย่างไม่ถูกต้อง เพราะข้อบังคับสมาคมระบุว่า นายกสมาคมต้องเป็นสมาชิกของสมาคม แต่คุณจอห์นยังถือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ในขณะนี้ เนื่องจากคุณจอห์นเพียงกรอกใบสมัครสมาชิกสมาคมเท่านั้น ยังไม่ผ่านขั้นตอนการรับรองของคณะกรรมการ และยังไม่ได้จ่ายเงินค่าสมัคร 200 บาทเลย"
       
       ที่น่าสนใจมากคือ ในหนังสือแต่งตั้ง มีการระบุให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลทันทีตั้งแต่สิ้นสุดการประชุมด้วย
       
       "พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าจอห์นไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับการเป็นนายกสมาคม เป็นได้แต่ต้องมีการเลือกตั้ง ไม่ใช่การจับใส่ๆ ถ้าสมาคมเป็นบริษัท ก็ไม่ผิดที่จะดึงใครมาเป็นนายกสมาคมฯตามชอบใจ แต่นี่ไม่ใช่ ซึ่งหากปล่อยให้เกิดขึ้นทั้งหมดจริง แปลว่าสมาคมทั้งสมาคมกำลังเป็นของคนคนเดียว ทำอะไรไม่มีขั้นตอน ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าทิศทางสมาคมจะไปทางไหน ส่วนนโยบายที่บอกว่าจะเปลี่ยนโฉมสมาคมในรูปแบบใหม่ ก็ควรจะมีการประชุมกันให้ดีก่อนจะตัดสินใจอะไร"
       
       ผลงานสุดท้ายที่ระบุในเว็บไซต์สมาคมขณะนี้คือ การจัดอบรมการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงควบคุมหลักสูตร Robot Beam โดยชมรมผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ในเครือสมาคม เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 หลังจากมีการเปิดอบรมและจัดการแข่งขันราว 7 งานตลอดเวลา 2 ปี (2549-2550) ลดลงจาก 13 งานในปี 2547-2548 คงที่จาก 7 งานในปี 2545-2546 ซึ่งเป็นปีที่สมาคมมีการจัดทำแบบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรใหม่ ปี 2545
       
       "สมาคมอาจไม่มีข่าวคราวเป็นที่รู้จักเหมือนสมาคมในเชิงพาณิชย์อื่นๆ เพราะเราเป็นสมาคมเชิงวิชาชีพ การเข้ามาของจอห์นอาจทำให้ภาพลักษณ์สมาคมเป็นไปในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ผิดเพี้ยนไปจากจุดประสงค์ดั้งเดิมที่เป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์อันทรงเกียรติ"
       
       ปลุกพลังเงียบไล่ร่างทรง
       
       แหล่งข่าวกล่าวว่าหากคณะกรรมการสมาคมฯ ไม่สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ก็ควรจะลาออกทั้งคณะและเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จากสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีการจัดตั้งองค์ประชุมใหญ่และจัดตั้งคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเอแบค เพื่อดำรงค์ไว้ซึ่งเกียรติ และความคงอยู่ของสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานถึง 38 ปี ไม่ให้ล่มสลายไป
       
       ด้านพ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อุปนายกสมาคมซึ่งไม่ได้เข้าร่วมที่ประชุมแต่งตั้งนายกสมาคมคนใหม่เนื่องจากติดภาระกิจ ให้ความเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาคมคือการปลุกพลังเงียบตามหลักการประชาธิปไตย
       
       "ส่วนตัวผมไม่ได้ใกล้ชิดกับสมาคมนี้มากเท่าไหร่ มีตำแหน่งเป็นอุปนายกก็จริงแต่ก็ทำงานไม่ปะติดปะต่อ งานมันเยอะ แต่ถ้าพูดถึงการลงมติเลือกกรรมการ ต้องบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสมาชิกแล้วก็คือสมาชิก ถามว่าคนอื่นทำไมไม่ออกมาเลือกตั้งกัน มันก็เข้าเรื่องประชาธิปไตย์เมืองไทยอีก เสียงเงียบก็อยู่บ้าน เสียงมากค่อยออกมา ก็เป็นกันอย่างนี้
       
       ถ้าเราพร้อมใจกันปลุกพลังเงียบ ดึงผู้ประกอบการไทยทุกคนให้พร้อมใจร่วมกันลงคะแนน การจัดตั้งแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าบอกว่า เลือกไปก็แพ้จำนวนสมาชิกกลุ่มเอแบค ก็ต้องแก้ด้วยการหาสมาชิกในอุตสาหกรรมไอทีไทยเข้ามาเพิ่ม และกฏในการเลือกตัวนายกต้องเปลี่ยนใหม่ แล้วยกกรณีที่เกิดขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาว่าจะหาทางแก้ไขอย่างไรในอนาคต เช่นการทำระบบเลือกตั้งออนไลน์ ที่จะเปิดให้สมาชิกที่อยู่เชียงใหม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกนายกได้ด้วย"
       
       สำหรับการขึ้นรับตำแหน่งกรรมการสมาคมของจอห์น ท่านญาณให้ความเห็นว่า "เท่าที่เคยคุยกับคุณจอห์นก็ดูว่าเข้าท่าดี เป็นนักธุรกิจที่มีอุดมการณ์ค่อนข้างสูง น่าจะลองให้โอกาสคุณจอห์นทำงานดูบ้าง เขาอาจจะมันส์ๆก็ได้ ไม่ดีก็ค่อยว่ากันใหม่"
       
       Related Links :
       สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
'จอห์นนูโว'นั่งนายกสมาคมคอมพิวเตอร์ไทย
ลือแต่งตั้งไม่โปร่งใสหลังสมาคมตกต่ำสุดขีด
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 มิถุนายน 2552 09:25 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

จอห์น รัตนเวโรจน์

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9520000061092


What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew