"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เงื้อดาบฟันบิ๊ก กบข.กราวรูด

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552
"กรณ์" ชี้หลักฐานชัด พร้อมเอาผิด "วิสิฐ" พ่วงพนักงานกบข.เพียบ

กรณ์ จาติกวณิช
นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) เฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการ ดำเนินงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มีนายสมพล เกียรติไพบูลย์เป็นประธาน ได้รายงานผลการตรวจสอบพบว่า มีการกระทำที่สามารถกล่าวโทษทางวินัยแก่ผู้บริหารและพนักงานกบข. ที่เกี่ยวข้องได้ โดยได้กำหนดให้รายงานผลสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นายกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้รายงาน ผลสอบเบื้องต้นพบว่านายวิสิฐ ตันติสุนทร อดีตเลขาธิการกบข. และพนักงานกบข. 6 คน ซื้อขายหุ้นพอร์ตส่วนตัว โดยไม่ได้ขออนุญาตฝ่ายธรรมาภิบาลและกำกับกิจกรรมองค์กรของกบข. ตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้พนักงานกบข. ต้อง ขออนุญาตบอร์ดกบข.

ทั้งนี้ จะได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนายวิสิฐ รวมถึงพนักงานคนอื่นๆ ตามข้อบังคับคณะกรรมการกบข. ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. 2545 กำหนดบทลงโทษของการฝ่าฝืนระเบียบกบข. จะมีโทษทางวินัยตั้งแต่ตัดเงินเดือน ไปจนถึงการเลิกจ้าง

นอกจากนี้ ยังได้มอบให้ คณะกรรมการเร่งหาคนที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนนายวิสิฐ ภายใน 1-2 เดือน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมสรุปผลตรวจสอบการบริหารขาดทุน ของกบข. ร่วมกับนายธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และทีมงานชุดเฉพาะกิจวานนี้

นายธาริต กล่าวว่า นายวิสิฐ ได้ทำหนังสือมายังป.ป.ท. ขอ เข้าชี้แจง ทำให้ที่ประชุมจึงยังไม่ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยจะรอให้ นายวิสิฐเข้าชี้แจงก่อน รวมทั้ง จะมีหนังสือเชิญไปยังบอร์ดกบข. ทั้งหมด ให้ความร่วมมือมาชี้แจงเพื่อตอบข้อสงสัยบางประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน นอกจากนั้น รมว.ยุติธรรม ได้สั่งให้ป.ป.ท. ตรวจสอบเชิงลึก ในหลายประเด็น เช่น เรื่องการ ซื้อหุ้นบริษัท ยานภัณฑ์ ที่มี การตัดสินใจเข้าซื้อมูลค่า 200 ล้านบาท แบบไม่ปกติ โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อไปก่อน จากนั้นจึงกลับมาลงสัตยาบันจึงอาจ มีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล ใดบ้าง
 
http://www.posttoday.com/news.php?id=50627Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew