"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ปปช.เปิดผลวิจัยคอร์รัปชัน ตร.ครองแชมป์-ที่ดินรับใต้โต๊ะอื้อ

รายงานโดย :ไพบูลย์ กระจ่างวุฒิชัย:
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ในระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย. จะมีการประชุมสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่โรงแรมสยามซิตี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทุจริตคอรัปชันในประเทศไทย 
นางสิริลักษณา คอมันตร์ ที่ปรึกษาป.ป.ช. กล่าวว่า ผลงานวิจัยที่ น่าสนใจเรื่องหนึ่งใน งานนี้ คือ "สถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย" ของ นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นและประสบการณ์ของ ภาคธุรกิจที่มาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อประเมินสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย
งานวิจัยดังกล่าวระบุว่า จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจกับหน่วยงานรัฐของผู้ประกอบการ พบว่า หน่วยงานรัฐ 5 แห่งที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุดคือ ตำรวจทางหลวง/จราจรและตำรวจอื่นๆ คิดเป็น 40.3% นักการเมือง 17.4% กรมศุลกากร 12.2% องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 7.8% และกรมที่ดิน 4.8%

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินพิเศษให้มากที่สุด 5 ลำดับแรกในปี 2552 คือ กรมที่ดิน 72.22% องค์การบริหารส่วนตำบล 68.52% องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 60.52% ตำรวจทางหลวงและจราจร 59.08% นักการเมืองท้องถิ่นที่มีอิทธิพล 44.76%

นอกจากนี้ ในการทุจริตคอร์รัปชันกรณีดำเนินธุรกิจร่วมกับรัฐบาล ในประเด็นเงินพิเศษที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สัญญาจ้างของรัฐคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัญญา พบว่าหน่วยงานธุรกิจ 34.3% มีการจ่ายน้อยกว่า 6% โดยมี การจ่ายมากกว่า 20% เพียง 0.3% ทั้งนี้ ในปี 2546 พบว่ามีภาคธุรกิจถึง 36.1% ต้องจ่ายเงินพิเศษดังกล่าวระหว่าง 6-10%

ทั้งนี้ นักธุรกิจเห็นว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการปัจจุบัน อันดับแรกคือ วัฒนธรรมเงินใต้โต๊ะ 12.5% รองลงมาคือ สภาพการทำงานเปิดโอกาสเอื้ออำนวยต่อการกระทำทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีช่องโหว่ 10.7% แต่ผู้ประกอบการประมาณ 69% ยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก

สำหรับรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน เห็นว่ารูปแบบการทุจริตในวงราชการของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการปั้นโครงการขึ้นโดยไม่มีเหตุผลมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว 19% รองลงมาเป็นการใช้ข้อมูลภายในกว้านซื้อที่ดินมากขึ้น 14% และการฮั้วประมูล 8.8%

นางสิริลักษณา กล่าวว่า ปัญหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันมากที่สุดในตอนนี้เกิดมาจากการบริหารงานของภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพจนเกิดข้อบกพร่องให้มีการทุจริตได้ โดยเฉพาะนโยบายการรับจำนำสินค้าการเกษตรของรัฐบาลทุกครั้งที่ผ่านมา

"งานสัมมนาวันนี้จะเปิดเผยงานวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งได้รับทุนจากศูนย์วิจัยป.ป.ช.หลายเรื่องที่จะชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และบอกว่าความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายรัฐบาล แต่ละนโยบายอยู่ตรงไหนบ้างและฝ่ายบริหารควรแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น" นางสิริลักษณา กล่าว

ด้าน นายเมธี ครองแก้ว กรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า งานวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การทำงานของป.ป.ช.เป็นไปในลักษณะป้องปรามมากขึ้น เพราะการปราบการทุจริตในปัจจุบันจะหวังพึ่งเพียงการปราบปรามเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ ดังนั้นทางที่ดีที่สุด คือ การป้องปรามไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้น ซึ่งต้องได้รับการร่วมมือจากรัฐบาล
 
http://www.posttoday.com/politics.php?id=50861What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew