"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันที่ 7 กรกฎาคมนี้ เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ วัดกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ปีที่ 2

งานสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ปีที่2
โดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     เมื่อ : 3/06/2009 04:27 PM โครงการวิจัย "การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่"
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ (053) 943553 ต่อ 107 โทรสาร (053) 892209 E-mail :srxxo012@chiangmai.ac.th

ตามที่โครงการวิจัย "การพัฒนานักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ดำเนินการในระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกำลังอยู่ในช่วงจัดทำโครงร่างสำหรับการดำเนินงานในระยะที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยเน้นการพัฒนากลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ(นสส.)ไทใหญ่ การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพระหว่างองค์กรภาคีภาครัฐ เอกชน และชุมชน และการพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์นั้น

ในโอกาสงานบุญเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ นักสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอโดยรอบมีความประสงค์ที่จะจัด "งานสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ปีที่2" ขึ้น ณ บริเวณวัดกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารสุขภาพแก่กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ดังที่ได้จัดมาแล้วในปี 2551

ทั้งนี้ "งานสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ปีที่2" จัดตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. นอกจากจะจัดให้มีเวทีนำเสนอข้อมูลโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานด้านสุขภาพแล้ว ก็จะได้จัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าไทใหญ่และละครเวทีอีกด้วย โครงการวิจัยฯในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเรื่องประชาสัมพันธ์การจัดงาน ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น

งานสื่อสารสุขภาพไทใหญ่ปีที่ 2

วันเข้าพรรษา 7 กรกฎาคม 2552
ณ วัดกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน
พบกับการแสดงดนตรี การฟ้อนไต และการละเล่นพื้นถิ่นของพี่น้องไทใหญ่
พลาดไม่ได้ต้องคอยติดตามชมละครเวทีภาษาไทใหญ่ "คณะแดดวายฝน"
 
http://www.thaingo.org/prboard_1/view.php?id=8342


See all the ways you can stay connected to friends and family

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew