"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม (5/6/2009)


มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม (5/6/2009)
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ นครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม นำคณะครูอาจารย์ และสมาชิกชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน เข้าค่าย "รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ"ที่จังหวัดชัยนาท

นางศิริวรรณ  เจนการ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ นครปฐม จัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยเชิญประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน และร่วมเกี่ยวข้าวตามวิถีไทยแต่โบราณด้วย นายสุวรรณ  นันทศรุต ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ นครปฐม กล่าวว่า ได้นำสมาชิกชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน ครูอาจารย์และเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ๔ จังหวัดประกอบด้วย ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวิถีไทยแต่โบราณ เช่นการทำนาด้วยวิถีอินทรีย์ การเกี่ยว นวด และสีข้าวด้วยเทคโนโลยีพื้นบ้าน นางชะลอ  อุทัยกาญจน์ อายุ ๗๒ ปี ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้าวด้วยเคียวมากว่า ๕๐ ปี กล่าวว่า รู้สึกดี ที่ได้มีโอกาสย้อนระลึกถึงชาวนาในอดีต อีกครั้ง //ปล่อยเสียง ยายชละ ชื่อไฟล์ "การเกี่ยวข้าว"//// เด็กนักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม และ ทดลองสีข้าวด้วยตนเองรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงมืทำ ซึ่งหลานคนไม่เคยเห็นมาก่อน ///ปล่อยเสียงเด็ก ชื่อไฟล์ "เด็กสีข้าว"///// นางยุพิน  อินทฤทธิ์ ประชาชน ต.ชัยนาท ซึ่งเคยมาศึกษาหาความรู้ที่มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นำข้าวกล้อง ข้าวปลอดสารพิษ และน้ำยาเอนกประสงค์ มาร่วมแสดงซึ่งสินค้าที่นำมาแสดงทั้งหมดผลิตขึ้นเอง และใช้เองในครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ///ปล่อยเสียง นางยุพิน ชื่อไฟล์  "ยุพินอินทฤทธิ์"//// ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ บุตรเมือง หรืออาจารย์แป๊ะ วิทยากรประจำมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ และได้พยายามนำมาถ่ายทอดให้ประชาชนมาสิบกว่าปี จนเมื่อปีที่ผ่านมา นางศิริวรรณ  เจนการ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอให้มาช่วยถ่ายทอดความรู้ที่จังหวัดชัยนาท และถ่ายทอดความรู้โดยการเป็นวิทยากรประจำมูลนิธิ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๔ ///ปล่อยเสียง รต.พงษ์ศักดิ์ ชื่อไฟล์ "อาจารย์แป๊ะ"///// สำหรับผู้สนใจข้อมูลเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถสอบถามได้ที่ ๐๘ ๙๘๒๐ ๗๘๙๔ 
ข้อมูลจาก ::   สืบศักดิ์ นาครัตน์  สวท. ชัยนาท  วันที่ ::  5/6/2552  
http://ndc.prd.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=449&parent=220&directory=2017&pagename=content5&contents=192105

Invite your mail contacts to join your friends list with Windows Live Spaces. It's easy! Try it!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew