"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ไอซีทีงานเข้างบปี’ 53 ถูกหั่นทำแผนสะดุด

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ไอซีทีจ๋อย ถูกหั่นงบปีหน้า 2553 เหลือแค่ 1,200 ล้านบาท ส่งผลจีไอเอ็น-อีเมลกลางภาครัฐ ไปไม่ถึงฝั่ง

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า งบประมาณสำหรับปี 2553 ของกระทรวงไอซีทีลดลง 40% เหลือ 1,200 ล้านบาท จากปีนี้ที่ได้รับงบ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น โครงการเครือข่ายข้อมูลภาครัฐ (จีไอเอ็น) โครงการอีเมลกลางภาครัฐ อาจมีปัญหา "งบประมาณที่ถูกตัดไปนั้น ส่งผลต่อโครงการจีไอเอ็น จะไม่ถูกกระจายการใช้งานไปยังต่างจังหวัด เนื่องจากไม่มีงบในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐมาใช้ร่วมกันและเกิดการรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ที่จุดเดียว" นายสือ กล่าว

ขณะที่งบประมาณในการดำเนินโครงการอีเมลกลางภาครัฐลดลงจาก 75 ล้านบาท เหลือ 25 ล้านบาท รองรับการใช้งานได้เพียง 1 แสนอีเมลเท่านั้น จากเดิมที่วางไว้ถึง 3 แสนอีเมล

สำหรับงบประมาณส่วนหนึ่งของปีหน้า จะนำไปใช้ในการจัดการการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ภาครัฐ ผ่านเลขหมาย 1111 หรือ จีซีซี และขยายศูนย์กลางการเรียนรู้ไอซีทีชุมชนจาก 100 แห่ง เป็น 260 แห่ง ส่วนโครงการการประมูลสมาร์ตการ์ด 26 ล้านใบ มูลค่า 910 ล้านบาทนั้น ไม่ได้รับผลกระทบเพราะใช้งบเดิม

รายงานข่าวจากไอซีที ระบุว่า โครงการจีไอเอ็นกำหนดให้ไอซีทีเป็นผู้วางโครงข่ายหลัก และให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมาใช้โครงข่ายร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อน แต่โครงการดังกล่าวไม่เคยประสบความสำเร็จ เพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จะนำข้อมูลมาให้ไอซีทีจัดการ

อีกทั้งหน่วยงานส่วนใหญ่ต้องการมีงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนนี้เอง อย่างไรก็ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทียังคงต้องการที่จะจัดทำข้อมูลของประเทศที่เชื่อมต่อข้อมูลของทุกกระทรวงเข้าไว้ด้วยกัน
 
http://www.posttoday.com/business.php?id=50167What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew