"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

นายกฯ ชู “สหกิจศึกษา”หัวใจปฏิรูปรอบ 2

นายกฯ ชู "สหกิจศึกษา"หัวใจปฏิรูปรอบ 2
ข่าววันที่ 6 มิถุนายน 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ

                                                              นายกฯ ชู "สหกิจศึกษา"หัวใจปฏิรูปรอบ2

** ระบบการศึกษาไม่สนองตอบสังคม-เศรษฐกิจ  ตลาดแรงงานต้องการคน แต่บัณฑิตกลับตกงาน สะท้อน "คุณภาพ" ถดถอย 

ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย  เครือข่ายสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ในโอกาสได้กล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่ง ว่า ขณะนี้กำลังจะมีการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เพราะหลายฝ่ายมองว่าการปฏิรูปฯ รอบที่ผ่านมายังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร  ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทบทวนแนวทางการแก้ไขปรัปปรุงระบบการศึกษาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เพราะรัฐบาลตระหนักดีว่าเรื่องการศึกษา และการสร้างคนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งเรื่องสหกิจศึกษา ถือเป็นวาระสำคัญของการปฏิรูปการศึกษารอบ โดยเฉพาะในส่วนของผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของระบบการศึกษา ซึ่งคงไม่ได้วัดเพียงว่าเด็กเรียนกี่ปี จบได้คะแนนเท่าใด หรือเรียนต่อในสัดส่วนเท่าใดเท่านั้น แต่จะต้องดูด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วระบบการศึกษาได้เปิดทางให้เด็กได้ใช้ศักยภาพ และแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพการงานเพื่อความก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงบทบาทในฐานะพลเมืองในสังคมที่ควรจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของส่วนรวมต่อไป

                "จุดหนึ่งที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของการประเมินระบบการศึกษาไทยมาตลอดคือ ปัญหาการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพราะเรามีปัญหาความไม่สมดุล ซึ่งทุกปีเราจะได้ยินเสียงบ่นว่ามีบัณฑิตจำนวนมากที่จบการศึกษามาแล้วไม่สามารถหางานทำได้ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงเป็นข้อห่วงใยมากว่าบัณฑิตที่จบใหม่ จะเป็นกลุ่มคนสำคัญที่มีความเสี่ยงต่อการที่อยู่ในภาวะว่างงาน และทำให้เป็นสิ่งที่ซ้ำเติมทั้งภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ความเดือนร้อนของเด็กและครอบครัว" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุนภาคเอกชน พบว่า อยากจะมาลงทุนแต่มีข้อจำกัดเรื่องบุคลากร ทั้งนี้เรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะขณะนี้มีคนอยากทำงาน แต่หางานทำไม่ได้ แต่กลับมีความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยยังไม่ตอบสนอง หรือปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมได้ อย่างไรก็ตามตนคงไม่ตำหนิผู้บริหารการศึกษา เพราะต้องยอมรับว่าระบบการศึกษาเป็นระบบที่ใหญ่ ไม่ว่าประเทศใดคงไม่มีความคล่องตัว หรือยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก

ทั้งนี้ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ในยุคปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว ฉะนั้นความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นหากเราไม่สามารถทำให้ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงนี้เชื่อมโยงและย้อนกลับเข้าไปสู่ระบบการศึกษา ปัญหาความไม่สมดุลที่สะท้อนออกมาจากปัญหาในเรื่องการว่างงาน พร้อมๆ กับการขาดแคลนแรงงาน ก็จะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของประเทศในแง่ของการลงทุน และจะกระทบต่อโอกาสของประชาชนคนไทยด้วย

 

 

 
  รูปประกอบข่าว
 


Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew