"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สกศ.ชงตั้งนายกฯนั่งประธานปฏิรูปการศึกษารอบ 2

วันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 09:11 น.
 
 สกศ.ชงตั้งนายกฯนั่งประธานปฏิรูปการศึกษารอบ 2
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษา ธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า ที่ประชุมได้สรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยได้ตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกระดับชั้นและทุกมิติ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง คือ
1.คุณภาพ โดยสร้างคุณภาพใหม่ให้เกิดขึ้นทั้งเรื่อง คุณภาพครู คุณภาพแหล่งเรียนรู้และการสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เช่น สถานศึกษา ห้องสมุด รวมถึงการส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ และคุณภาพในการบริหารจัดการ
2.โอกาส ให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และ
3.การมีส่วนร่วม โดยจะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการไปสู่เป้าหมายในทางปฏิบัติ จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อตั้งคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน นอกจากนี้จะได้มีการจัดตั้งกลไกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูป อาทิ การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นต้น

"สำหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ จะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 10 ปี (2552-2561) ส่วนระยะเวลาในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาไปพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 5 ปี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง" นายจุรินทร์ กล่าว.
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=201251&NewsType=1&Template=1

Windows Live™: Keep your life in sync. Check it out!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew