"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วางกรอบปรับปรุง พ.ร.บ.กทม.เสร็จ 3 เดือน ไม่รับโอนไฟฟ้า ประปา รถเมล์ เน้นทำงานลื่น

วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 08:49 น.
 
วางกรอบปรับปรุง พ.ร.บ.กทม.เสร็จ 3 เดือน ไม่รับโอนไฟฟ้า ประปา รถเมล์ เน้นทำงานลื่น
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิ.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ศ.จรัส สุวรรณมาลา คณบดีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกทม. ปี 2528 และเปิดเผยภายหลังว่า ที่ประชุมได้กำหนดกรอบการทำงาน คาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงเพื่อยกร่างแก้ไข พ.ร.บ. ให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ. การกระจายอำนาจฯ ราว 3 เดือน เพื่อแก้ไขในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องอำนาจในการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กทม. เหมือนที่ท้องถิ่นอื่น ๆ จัดเก็บไปแล้ว เช่น ภาษีบุหรี่ ภาษีโรงแรม เรื่องการประสานงานระหว่างกทม. และส่วนกลางคือรัฐบาล ที่กฎหมายเดิมให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ควบคุมดูแลที่ให้อำนาจยับยั้งแต่รัฐธรรมนูญใหม่ให้แค่การกำกับดูแลรวมทั้งการทำงานประสานกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รถเมล์ขสมก. ซึ่งในชั้นนี้ กทม.และ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.เองก็ยังไม่คิดที่จะรับโอนภารกิจจากส่วนราชการอื่น ๆ มาสังกัดกทม. เพื่อเพิ่มอำนาจในการทำงานหรือรับโอนภารกิจ เพียงแต่ต้องการให้การประสานการทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น หรือขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานในฐานะท้องถิ่นและให้บริการคนกรุงเทพฯ เพื่อผลักดันการให้บริการกับประชาชนรวดเร็วขึ้น เรื่องการกำหนดให้มีการตั้งองค์กรหรือคณะกรรมการฯ ตรวจสอบการทำงานหรือเรื่องการทุจริตภายในเพื่อให้ กทม. เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการทำงานมากขึ้น ซึ่งเน้นตรวจสอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกทม. เท่านั้น เหมือนเป็น ป.ป.ช.กทม. การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังสำนักงานเขตและสภาเขตให้มีความเข้มแข็งและมีชีวิตชีวา เช่น มีการเปิดสภาเขตในฐานะตัวแทนประชาชนให้ได้แสดงความคิดเห็นในการทำงาน
 
ศ.จรัส กล่าวต่อว่า ในการปรับปรุง พ.ร.บ. ครั้งนี้ไม่ได้ยกร่างใหม่ทั้งกระบิ เพราะจะใช้เวลานานมากและ กทม. ยังไม่จำเป็นต้องแก้ไขเรื่องโครงสร้างที่เคยคิดว่าจะผ่าเป็น 2 ชั้นและให้มีการเลือกตั้งนายกนครต่าง ๆ เพิ่มเติมเพราะยังไม่จำเป็นในตอนนี้ แต่จะเน้นแก้ไขในส่วนที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานของ กทม.มีประสิทธิภาพขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น ซึ่งในการพิจารณาแต่ละด้านจะมีคณะทำงานมาพิจารณาจากนั้นจะเชิญกลุ่มประชาชนและตัวแทนกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนในเรื่องนั้น ๆ มารับฟังความคิดเห็น รวมทั้งส่งร่างผ่านไปยังพรรคการเมืองให้ร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนที่ กทม.จะนำเสนอสภาใหญ่พิจารณาต่อไป.
http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=201011&NewsType=1&Template=1

What can you do with the new Windows Live? Find out

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew