"เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน"

อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
Blognone
Share |

Suthichai Online - ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ก.ไอซีที จัดทำระบบสารสนเทศ สนับสนุนโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐ

ก.ไอซีที จัดทำระบบสารสนเทศ สนับสนุนโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐ

กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--ก.ไอซีที

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งมีระเบียบวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติการของบประมาณ โครงการ ICT ภาครัฐที่กระชับคล่องตัว รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้งานของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำให้เห็นถึงภาพรวมของศักยภาพในการใช้ ICT ของภาครัฐ

สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐนี้ ประกอบด้วย ระบบงานย่อย   7 ระบบ คือ    
1. Security System เป็นระบบที่ใช้กำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ เช่น เปลี่ยนรหัสผ่าน จัดการสิทธิผู้ใช้ล็อคและปลดล็อคข้อมูล    
 2. Main Data System เป็นการบันทึกข้อมูลหลักของระบบ เช่น ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลรหัส GPSC ข้อมูล ICT พื้นฐาน
3. ICT Master Plan เป็นระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลแผนแม่บทต่างๆ เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง เป็นต้น
4. ICT Current   System เป็นระบบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
5. ICT Project Proposal System เป็นระบบการบันทึกข้อมูลโครงการและรายละเอียดการเสนอของบประมาณ ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานของโครงการได้ด้วย 
6. ICT Project Progress Report System เป็นระบบการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และ
7. ICT Project Intelligent System เป็นระบบการค้นหาราคากลางของผลิตภัณฑ์ โดยใช้รหัส GPSC

“กระทรวงฯ หวังว่าการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐนี้ จะทำให้มีการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา รวมถึงวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ตลอดจนทำให้เกิดการสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น การสอบถามข้อมูลระหว่างโครงการที่มีความคล้ายคลึงกัน หรือข้อมูลราคากลางของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำโครงการ ICT ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายสือ กล่าว

http://www.newswit.com/news/2009-07-03/3e398c2f64fb5504c69cee537e48a2f5/

--
Please visit my blog.Thank you so much.
http://www.sanamluang.bloggang.com
http://tham-manamai.blogspot.com
http://lifeanddeath2mcu.blogspot.com
http://www.tzuchithailand.org
http://thainetizen.org
http://www.ictforall.org
http://www.biz652.com
http://dbd-52.hi5.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
http://facthai.wordpress.com/ ต้องรู้เท่าทันในการรับรู้ข่าวสารจากทุกแหล่งข่าว/ FACT - Freedom Against Censorship Thailand กลุ่มเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์แห่งประเทศไทย http://facthai.wordpress.com/ http://twitter.com/jiew